Zasady rekrutacji na studia II stopnia

REKRUTACJA zostanie uruchomiona po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki na prowadzenie studiów II stopnia.

Planowane uruchomienie studiów II stopnia: październik 2021 r.

Aktualnosci_WSB-MGR1

O przyjęciu na studia II stopnia będzie decydować kolejność składania dokumentów.
Warunkiem przyjęcia na studia będzie posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich).
Rekrutacja będzie odbywać się bez egzaminów.

Wyższa Szkoła Biznesu rozpocznie rekrutację po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki na prowadzenie niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI o profilu praktycznym.

▌ MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY na kierunku ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI:

  • Zarządzanie w biznesie
  • Zarządzanie w administracji.

Absolwenci 2-letnich niestacjonarnych studiów II stopnia w WSB uzyskają tytuł magistra.

Studia II stopnia dają nowoczesną, pogłębioną i aktualną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i instytucją publiczną, w tym m.in. z obszaru zarządzania jakością, marketingiem, HR, logistyką i produkcją, finansami oraz z zakresu zarządzania strategicznego.

Program obudowany jest szeroką ofertą dodatkowych warsztatów i gier biznesowych kształtujących miękkie umiejętności menadżerskie oraz kompetencje w zakresie przygotowywania projektów. Wachlarz konwersatoriów do wyboru pozwala na poszerzenie wiedzy o wybranych współczesnych problemach gospodarki polskiej i światowej.

Student będzie miał unikalną możliwość ukończenia dwóch specjalności w trakcie dwóch lat studiów II stopnia (w cenie jednego czesnego miesięcznie). Moduł kształcenia składający się z dwóch specjalności obejmuje dwa zakresy tematyczne uzupełniające się wzajemnie.
Każda z komplementarnych specjalności uściśla zagadnienia z danych obszarów dając szerokie kompetencje zarządcze i pozwalając na nabycie umiejętności przydatnych w pracy menadżera.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego – jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Dział Organizacji Studiów
tel. stacjonarne: 95 733 66 60, 733 66 67
tel. komórkowe: 784 595 310, 694 438 591
e-mail: dziekanat@wsb.gorzow.pl