ZARZĄDZANIE JEST KOBIETĄ – webinar z JM Rektor WSB dr Anną Czekirdą