Studia podyplomowe z dofinansowaniem z Lubuskich Bonów Szkoleniowych

Studia podyplomowe z dofinansowaniem z Lubuskich Bonów Szkoleniowych

Aktualnosci-dofinansowanie_2020

Dofinansuj studia podyplomowe swoim pracownikom!

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu gorzowskiego) oraz ich pracownicy (w tym właściciele) mogą skorzystać z dofinansowania do studiów podyplomowych z Bazy Usług Rozwojowych. Nabór dotyczy możliwości skorzystania z ofert studiów podyplomowych (bez ograniczeń dotyczących wieku uczestników).
Z uwagi na ograniczone środki w budżecie (alokacja roczna została przekroczona) przedsiębiorca może zawnioskować tylko o dofinansowanie do studiów podyplomowych – pomimo niewykorzystania całej kwoty limitu jaki może przypadać na pracownika.

Zapraszamy do wykorzystania bonów na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.!