REKRUTACJA na studia 2020

REKRUTACJA na studia 2020

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi rekrutację na studia:

  • 3-letnie STUDIA I STOPNIA (licencjackie) o profilu praktycznym,
  • 2-semestralne STUDIA PODYPLOMOWE.

▌ KIERUNKI i MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE na studiach I stopnia:

• • Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne
• • Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami
• • Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem.

• • Prawo w przedsiębiorstwie oraz Finanse w przedsiębiorstwie
• • Prawo podatkowe oraz Finanse i podatki.

■ Zasady rekrutacji na studia I stopnia >>>

▌ SPECJALNOŚCI na studiach podyplomowych:

■ Zasady rekrutacji na studia podyplomowe >>>

rekrutacja-fota