Prośba o monitorowanie komunikatów na stronie www

Prośba o monitorowanie komunikatów na stronie www

Drodzy Studenci studiów I stopnia i Słuchacze studiów podyplomowych!

Prosimy o bieżące monitorowanie informacji publikowanych na stronie internetowej WSB.

Dynamicznie zmienia się sytuacja związana ze znoszeniem kolejnych ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, dlatego przepisy wewnętrzne Uczelni będą modyfikowane na bieżąco – w zależności od rozporządzeń wydawanych przez MNiSW. Prosimy o systematyczne przeglądanie stron z komunikatami.

https://www.gov.pl/web/nauka
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Aktualnosci_WSB-komunikatII