PROJEKT Upowszechnianie samorządności oraz postaw obywatelskich wśród młodzieży szkół średnich

PROJEKT Upowszechnianie samorządności oraz postaw obywatelskich wśród młodzieży szkół średnich

Fundacja Centrum Inicjatyw Akademickich (CIA) przy Wyższej Szkole Biznesu zaprasza młodzież szkół średnich do udziału w projekcie: „Upowszechnianie samorządności oraz postaw obywatelskich wśród młodzieży szkół średnich – wsparcie kandydatów do młodzieżowej rady miasta”.

Projekt powstał w wyniku współpracy z grupą inicjatywną młodzieży z kilku gorzowskich szkół ponadpodstawowych. Młodzież wyszła z propozycją reanimacji niefunkcjonującej przez ostatnie lata Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Przy udziale pracowników WSB opracowany został regulamin oraz propozycja zmian w statucie MRM.

W ramach projektu Fundacja CIA zrealizuje:

1. prelekcje na temat roli radnych w samorządzie lokalnym w szkołach zainteresowanych projektem (np. na lekcji Wiedzy o społeczeństwie lub wychowawczej),
2. działania skierowane do 36 kandydatów na młodzieżowych radnych z różnych szkół, w tym:

  • warsztaty z prawnikiem, specjalistą od wizerunku i wystąpień publicznych,
  • 4 spotkania z radnymi miasta Gorzowa – debata w siedzibie Fundacji,
  • konkurs dla młodych i dorosłych radnych – quiz na temat „Wiem wszystko o samorządzie”,

3. kampanię promocyjno-informacyjną wśród młodzieży ze szkół biorących udział w projekcie, wśród dorosłych radnych RM oraz wśród mieszkańców Gorzowa.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez prawników, samorządowców i wykładowców Wyższej Szkoły Biznesu.

Aby wziąć udział w projekcie należy:

  • zgłosić szkołę zainteresowaną prelekcją na temat roli i zadań radnych oraz ustawy o samorządzie do dnia 07 września 2019 na załączonym formularzu (można przesłać skan drogą mailową na adres: kursy@wsb.gorzow.pl) – kwalifikacja do projektu wg kolejności zgłoszeń,
  • zaproponować termin prelekcji (wrzesień – październik 2019),
  • zaproponować uczniów zainteresowanych kandydowaniem do MRM – do 6 września 2019,
  • wskazać osobę do kontaktów roboczych (imię, nazwisko i nr telefonu).

Formularz zgłoszenia – PRELEKCJE >>>
Formularz zgłoszenia – KANDYDACI NA RADNYCH >>>
PISMO – Dyrektorzy szkół >>>
ULOTKA o projekcie >>>

Projekt jest dofinansowany ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych.

Zdjęcie: Freepik