PRAWO I FINANSE W BIZNESIE – nowy kierunek studiów!

PRAWO I FINANSE W BIZNESIE – nowy kierunek studiów!

WSB otrzymała zgodę MNiSW na utworzenie 3-letnich studiów I stopnia o profilu praktycznym na autorskim kierunku PRAWO I FINANSE W BIZNESIE.

W semestrze zimowym będą trwać prace organizacyjne w celu przygotowania się do uruchomienia nowego kierunku od semestru letniego.

Niebawem zamieścimy szczegółowe informacje, w tym także dotyczące warunków rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Prawo i finanse w biznesie, które planujemy uruchomić w marcu 2019 r.

Uchwała PKA - PRAWO I FINANSE W BIZNESIE