Pliki do pobrania

Studia podyplomowe

REGULAMINY, ZARZĄDZANIA REKTORA WSB

• Regulamin studiów podyplomowych obowiązujący od 2020 r.
• Regulamin opłat za st. podyplomowe
• Wysokość i harmonogram opłat na studiach podyplomowych obowiązujących od semestru letniego roku akad. 2022/2023
Procedura antyplagiatowa na studiach podyplomowych WSB
Standardy realizacji zajęć online

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  • Format świadectwa, odpisu świadectwa oraz odpisu świadectwa przeznaczonego do akt: A4 (210×297 mm).
  • Papier zabezpieczony o gramaturze 120g/m2, papier nie wykazujący luminescencji w promieniowaniu UV, zadruk dwustronny.
  • Sposób personalizacji świadectwa, odpisu świadectwa oraz odpisu świadectwa przeznaczonego do akt: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej.
  • Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 09.07.2021 r.
  • Data rozpoczęcia wydawania dokumentów według wzoru: 15.07.2021 r.
  • Okres ważności dokumentu publicznego: bezterminowo.
  • Data zakończenia wydawania wzoru dokumentu publicznego: –

PODANIE z kwestionariuszem na studia podyplomowe

INFORMATOR o studiach podyplomowych

Informator o studiach podyplomowych 2023

Pytania na egzamin końcowy