Ułatwienia dostępu

Obsługa osób z niepełnosprawnością słuchu

Obsługa osób z niepełnosprawnością słuchu

Kandydaci na studia, studenci i słuchacze studiów podyplomowych mogą korzystać z udogodnień ułatwiających kontakt z pracownikami Uczelni oraz innymi studentami.

Udogodnienia:

  • Uczelnia daje możliwość korzystania z aplikacji Mobilna WSB – podstawowe słownictwo i zwroty akademickie tłumaczone są na język migowy;
  • na podstronach portalu internetowego WSB umieszczone są tłumaczenia w PJM wyjaśniające tematykę danej podstrony;
  • dwie sale wykładowe w Uczelni wyposażone są w pętle indukcyjne do obsługi osób słabosłyszących, użytkujących aparatu słuchowe lub implantu ślimakowego wzmacniające dźwięk;
  • studenci niedosłyszący mogą również skorzystać z pętli indywidualnych współpracujących z aparatami słuchowymi i implantami ślimakowymi – po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zapotrzebowania w dziekanacie.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego w trakcie zajęć na Uczelni. Takie przypadki muszą być zgłoszone przed rozpoczęciem każdego semestru zajęć. Prośbę o wsparcie tłumacza należy złożyć u Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami.