Mediacje rówieśnicze jako forma zapobiegania konfliktom i przeciwdziałania mowie nienawiści wśród młodzieży w Gorzowie Wlkp.

Mediacje rówieśnicze jako forma zapobiegania konfliktom i przeciwdziałania mowie nienawiści wśród młodzieży w Gorzowie Wlkp.

Fundacja „Centrum Inicjatyw Akademickich” działająca przy Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w projekcie pt. „Mediacje rówieśnicze jako forma zapobiegania konfliktom i przeciwdziałania mowie nienawiści wśród młodzieży w Gorzowie Wlkp.”.

Fundacja CIA przy WSB przygotowała program edukacyjny, którego celem jest wyposażenie uczniów i wychowawców w kompetencje związane z diagnozowaniem, przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem konfliktów przy pomocy narzędzi mediacyjnych.

Projekt obejmuje następujące działania:

  • akcja promocyjno-informacyjna (ulotki, plakaty – dla uczniów, rodziców i nauczycieli),
  • godzinna prelekcja dla uczniów klas 1 lub 2 w szkołach ponadpodstawowych dla wybranej przez Szkołę klasy/ samorządu klasowego lub innej wskazanej grupy w dowolnym terminie między 9.09.2019 a 31.10.2019 r. (6 szkół wybranych wg kolejności zgłoszeń),
  • 2-godzinne warsztaty dla uczniów klas 7 lub 8 szkół podstawowych (10 szkół wybranych wg kolejności zgłoszeń).

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez profesjonalnych mediatorów.
Szkoły uczestniczące w projekcie otrzymają certyfikaty.

Aby zadeklarować udział w projekcie należy:

  • zgłosić wybraną klasę nie później niż do 13 września 2019 r. na załączonym formularzu (można przesłać skan drogą mailową na adres: kursy@wsb.gorzow.pl),
  • zaproponować termin prelekcji lub warsztatu,
  • wskazać osobę do kontaktów roboczych (z podaniem nr telefonu).

Kontakt: Anna Maslej, tel.: 507 103 193.

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Lubuskiego (Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe).