Mediacje rówieśnicze jako forma zapobiegania konfliktom… – FOTORELACJA z realizacji projektu

Mediacje rówieśnicze jako forma zapobiegania konfliktom… – FOTORELACJA z realizacji projektu

Fundacja „Centrum Inicjatyw Akademickich” działająca przy Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim realizuje projekt pt. „Mediacje rówieśnicze jako forma zapobiegania konfliktom i przeciwdziałania mowie nienawiści wśród młodzieży w Gorzowie Wlkp.”.

Fundacja CIA przy WSB przygotowała program edukacyjny, dzięki któremu wyposaża uczniów i wychowawców w kompetencje związane z diagnozowaniem, przeciwdziałaniem i rozwiązywaniem konfliktów przy pomocy narzędzi mediacyjnych.

Projekt obejmuje następujące działania:

  • akcja promocyjno-informacyjna (ulotki, plakaty – dla uczniów, rodziców i nauczycieli),
  • godzinna prelekcja dla uczniów klas 1 lub 2 w szkołach ponadpodstawowych dla wybranej przez Szkołę klasy/ samorządu klasowego lub innej wskazanej grupy w dowolnym terminie między 9.09.2019 a 31.10.2019 r. (6 szkół wybranych wg kolejności zgłoszeń),
  • 2-godzinne warsztaty dla uczniów klas 7 lub 8 szkół podstawowych (10 szkół wybranych wg kolejności zgłoszeń).

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez profesjonalnych mediatorów.
Szkoły uczestniczące w projekcie otrzymują certyfikaty.

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Lubuskiego (Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe).