KOMUNIKAT dot. egzaminów dyplomowych i końcowych

KOMUNIKAT dot. egzaminów dyplomowych i końcowych

Informujemy, że w trybie stacjonarnym (w siedzibie WSB) odbędą się :

  • egzaminy dyplomowe na wszystkich specjalnościach studiów I stopnia;
  • egzaminy końcowe na wybranych specjalnościach studiów podyplomowych (Słuchacze zostali poinformowani w jakiej formie zdają egzamin: stacjonarnej czy zdalnej).

Obrony, które odbędą się w trybie stacjonarnym, zostaną przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Rektora WSB nr 13 >>>.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Zarządzenia oraz o bezwzględne stosowanie się do jego zapisów podczas obron.

ZarzadzenieRektora13