Ułatwienia dostępu

Język polski dla obcokrajowców

Kurs Języka Polskiego

Share this post

TRWAJĄ ZAPISY na:

  • egzaminy TELC* B1/B2 z języka polskiego dla cudzoziemców (egzaminy w WSB w Gorzowie Wlkp.),
  • szkolenie przygotowujące do egzaminu TELC B1/B2 dla osób znających język polski na poziomie min. B1,
  • kursy z języka polskiego na poziomie A2, B1, B2 przygotowujące do egzaminu TELC B1/B2.

Certyfikat z języka polskiego TELC jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1.
TELC umożliwia otrzymanie statusu rezydenta długoterminowego w krajach Unii Europejskiej.**

* TELC – The European Language Certificates.
** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.05.2023 r. w sprawie wykazu poświadczeń znajomości języka polskiego.

__________________________________________________________
Informacje i zapisy:
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25
tel. +48 95 733 66 68, -67, mob. 733 744 711
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

TELC