INFORMATOR na STUDIA I STOPNIA na rok akad. 2019/2020

INFORMATOR na STUDIA I STOPNIA na rok akad. 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z informatorem na 3-letnie STUDIA I STOPNIA na rok akad. 2019/2020.

W ofercie studia I stopnia na kierunkach:

  • ZARZĄDZANIE,
  • PRAWO I FINANSE W BIZNESIE – N O W O Ś Ć!

Rekrutacja na studia I stopnia trwa od maja do września.
U nas warto studiować!
Z a p r a s z a m y!