Czesne, opłaty, zniżki 2022/2023 II stopień

Studia II stopnia

Opłata rekrutacyjna na studiach II stopnia 2022/2023

Jednorazowa opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł i nie podlega zwrotowi.

Numer konta, na które należy wpłacać opłatę rekrutacyjną:
mBank SA Oddział Korporacyjny w Gorzowie Wlkp.
97 1140 1443 0000 2481 0500 1001
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA MGR.

Czesne na studiach II stopnia 2022/2023

Student może uiszczać czesne: w 10 ratach (miesięcznych) LUB w 2 ratach (semestralnie).
UWAGA: STAŁA WYSOKOŚĆ CZESNEGO przez dwa lata studiów!

Kierunek ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI:

  • 10 rat miesięcznych: 520 zł
  • 2 raty semestralne: 2500 zł.

W WAKACJE NIE PŁACISZ!

Stypendia i inne opcje dofinansowania nauki


Studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. mają pełne prawo do korzystania z przywilejów i uprawnień przysługujących studentom wszystkich polskich uczelni.

Zniżki

Zniżki dla Absolwentów studiów I stopnia Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

  • Absolwenci studiów I stopnia naszej Uczelni są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
  • Absolwenci studiów I stopnia naszej Uczelni otrzymują stały rabat w wysokości 5% z tytułu czesnego na studiach II stopnia.

Zniżka dla pracodawców
Pracodawcy, którzy finansują w całości lub dofinansują studia swoim pracownikom, przy skierowaniu na studia co najmniej 3 osób korzystają z rabatu w wysokości 3% z tytułu czesnego każdej ze zgłaszanych osób.

ZNIŻKI na studia w WSB dla przedsiębiorców oraz pracowników firm i instytucji będących członkami Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej (ZIPH) >>>

Zniżki i rabaty nie sumują się.

REGULAMIN PŁATNOŚCI na studiach II stopnia 2022/2023