BIP

Poznaj uczelnię Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Statut uczelni

Władze uczelni

Regulamin studiów I stopnia obow. od 2019 r.

Regulamin studiów podyplomowych obow. od 2019 r.

Regulamin płatności na studiach I stopnia 2020/2021

Regulamin opłat za studia podyplomowe

Regulamin pomocy materialnej

Regulamin antyplagiatowy obow. od 2019 r.

BIP – Ministerstwo Cyfryzacji

BIP – WSB