Plany zajęć

Studia podyplomowe

Zarządzanie w administracji publicznej

Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne

Controlling finansowy

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Systemy zarządzania jakością

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie nieruchomościami w Lasach Państwowych

Zarządzanie konfliktem – mediacje i negocjacje

Transport-spedycja -logistyka

Zarządzanie kapitałem ludzkim – od listopada 2017

Doradztwo zawodowe i personalne -od listopada 2017