Plany zajęć

Studia podyplomowe

Plany zajęć – edycja zimowa – 2019/2020 r.

Prosimy o sprawdzenie przed zjazdem, czy nie nastąpiły zmiany w planie zajęć – które oznaczone są kolorem żółtym
Plany zajęć wraz z numerami sal znajdują się na portierni Uczelni oraz w gablocie