Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE trwa od maja do końca października 2020 r.

UWAGA!

Od dnia 21.10.2020 r. prosimy kontaktować się z działem studiów podyplomowych:

 • telefonicznie pod numerem +48 733 744 711 lub 784 595 662,
 • mailowo: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

Podania na studia podyplomowe również prosimy wysyłać mailem.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi rekrutację na studia podyplomowe na dwudziestu pięciu specjalnościach. >>>

O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów: I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich).

 • CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 semestry (Lektor PJM – 3 semestry); pierwszy zjazd w listopadzie 2020 r.; istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć w terminie późniejszym – w momencie zebrania pełnej grupy wymaganej do uruchomienia specjalności.
 • TRYB NAUCZANIA WEEKENDOWY: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.
 • WYSOKOŚĆ OPŁAT >>>
 • TERMINARZ ZJAZDÓW >>>

Wymagane dokumenty:

 • podanie z kwestionariuszem na studia podyplomowe,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów (I stopnia – licencjackich, inżynierskich lub II stopnia – magisterskich),
 • 1 fotografia o wymiarze 35×45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy, podpisana na odwrocie,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (100 zł),
 • dowód osobisty – do wglądu w siedzibie WSB,
 • jeżeli kandydat ubiega się o zniżkę w opłatach – dokument potwierdzający prawo do zniżki (dyplom, świadectwo itp.) – do wglądu w siedzibie WSB.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany) lub tradycyjnej.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (bez egzaminów wstępnych).

Szczegółowe informacje:
tel. stacjonarne: 95 733 66 68, 733 66 67
tel. komórkowe: 733 744 711, 784 595 662
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

PODANIE z kwestionariuszem na studia podyplomowe 2020/2021