Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

▌Trwa REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE rozpoczynające się w listopadzie 2022 r.

▌ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

Dofinansowanie do studiów podyplomowych 2022/2023 >>>

Godziny obsługi interesantów w siedzibie Uczelni przy ul. Walczaka 25:
• Poniedziałek-piątek 9:00 – 16:00

STUDIA PODYPLOMOWE – kontakt:
• tel. +48 733 744 711
• tel. 95 733 66 68
• e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl.

• Radosław Trzaskowski, dyrektor: tel. +48 784 595 662, e-mail: r.trzaskowski@wsb.gorzow.pl oraz podyplomowe@wsb.gorzow.pl
• Małgorzata Hołonowicz, koordynator ds. studiów podyplomowych i szkoleń: tel. +48 733 744 711, e-mail: m.holonowicz@wsb.gorzow.pl

Podania na studia podyplomowe można także wysyłać mailem.

▌ZASADY REKRUTACJI na studia podyplomowe:

O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów: I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich).

  • CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 semestry; zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania pełnej grupy wymaganej do uruchomienia specjalności.
  • TRYB NAUCZANIA WEEKENDOWY: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.
  • WYSOKOŚĆ OPŁAT >>>
  • TERMINARZ ZJAZDÓW >>>

Wymagane dokumenty:

  • podanie z kwestionariuszem na studia podyplomowe,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów (I stopnia – licencjackich, inżynierskich lub II stopnia – magisterskich),
  • 1 fotografia o wymiarze 35×45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy, podpisana na odwrocie,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (100 zł),
  • dowód osobisty – do wglądu w siedzibie WSB,
  • jeżeli kandydat ubiega się o zniżkę w opłatach – dokument potwierdzający prawo do zniżki (dyplom, świadectwo itp.) – do wglądu w siedzibie WSB.

* W przypadku cudzoziemców dyplom ukończenia studiów musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz przetłumaczony na język polski.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany) lub tradycyjnej.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (bez egzaminów wstępnych).

Szczegółowe informacje:
tel. stacjonarne: 95 733 66 68, 733 66 67
tel. komórkowe: +48 733 744 711, 784 595 662
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

PODANIE z kwestionariuszem na studia podyplomowe

INFORMATOR o studiach podyplomowych