Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

▌ TRWA REKRUTACJA na edycję wiosenną studiów podyplomowych!

 • Zapisy na studia trwają do 10 marca 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
 • Planowany termin pierwszych zajęć: kwiecień 2023 r.

Dofinansowanie do studiów podyplomowych 2022/2023 >>>

Godziny obsługi interesantów w siedzibie Uczelni przy ul. Walczaka 25:
• Poniedziałek-piątek 9:00 – 16:00

STUDIA PODYPLOMOWE – kontakt:
• tel. +48 733 744 711
• tel. +48 95 733 66 68
• e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

• Radosław Trzaskowski, dyrektor: tel. +48 784 595 662, e-mail: r.trzaskowski@wsb.gorzow.pl oraz podyplomowe@wsb.gorzow.pl
• Małgorzata Hołonowicz, koordynator ds. studiów podyplomowych i szkoleń: tel. +48 733 744 711, e-mail: m.holonowicz@wsb.gorzow.pl

UWAGA! Podania na studia podyplomowe można także wysyłać mailem: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

▌ZASADY REKRUTACJI na studia podyplomowe:

O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów: I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich).

 • WYKAZ SPECJALNOŚCI na studiach podyplomowych w WSB >>>
 • CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 semestry; zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania pełnej grupy wymaganej do uruchomienia specjalności.
 • TRYB NAUCZANIA WEEKENDOWY: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Preferowaną formą prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych jest tryb stacjonarny (w siedzibie Uczelni). Wybrane zajęcia mogą być realizowane w trybie zdalnym (online), bądź hybrydowo.
 • WYSOKOŚĆ OPŁAT >>>
 • TERMINARZ ZJAZDÓW >>>

Wymagane dokumenty:

 • podanie z kwestionariuszem na studia podyplomowe,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów (I stopnia – licencjackich, inżynierskich lub II stopnia – magisterskich),
 • 1 fotografia o wymiarze 35×45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy, podpisana na odwrocie,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (100 zł),
 • dowód osobisty – do wglądu w siedzibie WSB,
 • jeżeli kandydat ubiega się o zniżkę w opłatach – dokument potwierdzający prawo do zniżki (dyplom, świadectwo itp.) – do wglądu w siedzibie WSB.

* W przypadku cudzoziemców dyplom ukończenia studiów musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille oraz przetłumaczony na język polski.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany) lub tradycyjnej.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (bez egzaminów wstępnych).

Szczegółowe informacje:
tel. stacjonarne: 95 733 66 68, 733 66 67
tel. komórkowe: +48 733 744 711, 784 595 662
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

PODANIE z kwestionariuszem na studia podyplomowe

INFORMATOR o studiach podyplomowych