Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE trwa od maja do końca października 2020 r.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi rekrutację na studia podyplomowe na dwudziestu pięciu specjalnościach. >>>

O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów: I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich).

  • Czas trwania studiów: 2 semestry (pierwszy zjazd w listopadzie 2020 r.; istnieje możliwość rozpoczęcia zajęć w terminie późniejszym – w momencie zebrania pełnej grupy wymaganej do uruchomienia specjalności).
  • Tryb nauczania weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
  • Wysokość opłat >>>
  • Terminarz zjazdów >>>

Wymagane dokumenty:

  • podanie z kwestionariuszem na studia podyplomowe,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów (I stopnia – licencjackich, inżynierskich lub II stopnia – magisterskich),
  • 1 fotografia o wymiarze 35×45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy, podpisana na odwrocie,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (100 zł),
  • dowód osobisty – do wglądu w siedzibie WSB,
  • jeżeli kandydat ubiega się o zniżkę w opłatach – dokument potwierdzający prawo do zniżki (dyplom, świadectwo itp.) – do wglądu w siedzibie WSB.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (bez egzaminów wstępnych).

Szczegółowe informacje:
tel. stacjonarne: 95 733 66 68, 733 66 67
tel. komórkowe: 733 744 711, 784 595 662
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

PODANIE z kwestionariuszem na studia podyplomowe 2020/2021