Zarządzanie innowacjami

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

▌ Cel studiów
W obecnym otoczeniu rynkowym, charakteryzującym się wysoką konkurencyjnością, specjalizacją i dynamiką, jedynym narzędziem umożliwiającym efektywną walkę konkurencyjną jest implementacja innowacji w możliwie najszerszym spektrum prowadzonej działalności. Dla osiągnięcia tego celu niezbędna jest wiedza i kompetencje pozwalające na efektywne wdrażanie narzędzi innowacyjnej gospodarki, począwszy od tworzenia strategii, przez prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, aż po wdrożenie innowacyjnych procesów, wyrobów czy usług. Tworzenie kultury innowacyjnej w organizacji to kluczowe wyzwanie dla przedsiębiorstw w zakresie rozwoju kadr, kreowania kultury organizacyjnej oraz budowania otoczenia wspierającego aktywność innowacyjną.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Program studiów daje możliwość poszerzenia wiedzy oraz zdobycia niezbędnych, praktycznych umiejętności do tworzenia, wzmacniania i rozwijania działalności innowacyjnej. Oferowane treści programowe koncentrują się na:

 • metodach kreowania innowacji,
 • omówieniu procesów związanych z prowadzeniem działalności opartej na innowacjach,
 • optymalizacji procesów innowacyjnych,
 • metodach zarządzania zespołami projektowymi oraz
 • implementacji innowacji w strategię rozwoju firmy lub marki.

Studia dają perspektywy awansu zawodowego w ramach organizacji lub uruchamiania własnej działalności gospodarczej.

▌ Studia są skierowane do:
Studia podyplomowe „Zarządzanie innowacjami” są adresowane do osób, które pragną rozszerzyć swoje kompetencje, zdobyć wiedzę oraz praktyczne, unikatowe umiejętności w zakresie planowania, wdrażania i realizowania projektów innowacyjnych. Studia te w szczególności przydatne są dla:

 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, sukcesorów firm rodzinnych,
 • osób zarządzających dużymi przedsiębiorstwami,
 • kadry kierowniczej średniego szczebla,
 • kierowników, liderów i członków zespołów projektowych,
 • pracowników administracji publicznej udzielającej wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

▌ Program*

Moduł ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI – KREOWANIE INNOWACJI

 • Innowacje w przedsiębiorstwie – istota, rodzaje, uwarunkowania, źródła innowacji
 • Istota i rodzaje strategii innowacyjnych
 • Budowanie strategii innowacji
 • Lean innovation – szybki i efektywny sposób na tworzenie i wdrażanie innowacji

Moduł ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI – PROCES INNOWACYJNY

 • Nowoczesne koncepcje kreowania innowacji
 • Planowanie procesu innowacyjnego
 • Transfer technologii i dyfuzja innowacji
 • Transfer technologii i dyfuzja innowacji – ujęcie praktyczne
 • Przegląd metod zarządzania projektami w działalności innowacyjnej
 • Metody finansowania działalności innowacyjnej
 • Finansowanie działalności innowacyjnej i problemy z tym związane- ujęcie praktyczne
 • Przygotowanie projektu innowacyjnego – ujęcie praktyczne

Moduł ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI – OCENA EFEKTYWNOŚCI PROCESU INNOWACYJNEGO

 • Ryzyko i niepewność w działalności innowacyjnej
 • Ryzyko i problemy w realizacji innowacyjnych projektów
 • Ewaluacja projektu innowacyjnego
 • Ocena efektywności projektów innowacyjnych
 • Seminarium dyplomowe
 • Podsumowanie/obrona prac dyplomowych studentów

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2250 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.