Zagrożenie terrorystyczne

Kursy i Szkolenia Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Szkolenie z zagrożenia terrorystycznego – Jak postępować, aby przeżyć?

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest poznanie specyfiki zagrożeń terrorystycznych i zdobycie umiejętności ich rozpoznawania oraz prawidłowych zachowań i reakcji na wypadek ataku terrorystycznego i incydentów kryminalnych z użyciem broni lub ładunków wybuchowych. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się m in. jak wykryć oraz rozpoznać zagrożenie, jak się zachować w sytuacji zagrożenia, jak zadbać o bezpieczeństwo zarówno przed jak i w trakcie ataku terrorystycznego, jak przetrwać atak.

RAMOWY PROGRAM:

  • Terroryzm – geneza, przyczyny, stan obecny;
  • Odmienność kulturowa/religijna a zagrożenie;
  • Rozpoznawanie czynników ryzyka;
  • Typy zagrożeń terrorystycznych: podłożenie ładunku wybuchowego, napastnik z bronią białą, napastnik z bronią ostrą, aktywny strzelec, zagrożenie biologiczne, zagrożenie chemiczne;
  • Jestem zakładnikiem – jak przetrwać?;
  • Case study tych, którzy przeżyli atak terrorystyczny;
  • Powiadamianie służb ratunkowych o zagrożeniu;
  • Zasady postępowania w sytuacji przybycia służb antyterrorystycznych;
  • Ewakuacje – procedury, a rzeczywistość. Jak zrobić to dobrze?
  • Zagrożenia, a procedury w instytucjach publicznych. Jakie są? Jakie powinny być?

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:
Szkolenie obejmuje 7 godzin zegarowych z dwiema przerwami 20-minutowymi oraz jedną, godzinną przerwę obiadową. Czas szkolenia 9.00 – 16.00.

MIEJSCE SZKOLENIA
Siedziba WSB lub sala szkoleniowa Zamawiającego. Szkolenia dla grup do 40-osób organizujemy na terenie całego kraju, w każdym wskazanym miejscu po wcześniejszym ustaleniu terminu.

UWAGI DODATKOWE:
Szkolenie łączy wykłady, warsztaty oraz projekcję krótkich filmów instruktażowych. W celu uzyskania case study ataku terrorystycznego, w trakcie szkolenia zaplanowano jego kontrolowaną symulację ataku na uczestników szkolenia. Ze względu na właściwą realizację programu szkolenia, przewidziany jest w niej udział grupy nie większej niż 40 osób.

Szkolenie antyterrorystyczne – OFERTA

Szkolenie antyterrorystyczne – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY