Wymagania normy ISO 9001:2015 w praktyce

Cel
Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Omówione zostaną wymagania normy wraz z ich interpretacją oraz zastosowaniem w organizacji.

Dla kogo?

  • Dla osób które chcą poznać i zrozumieć wymagania standardu ISO 9001:2015.
  • Dla pracowników działu kontroli jakości, laboratoriów jakości, pełnomocników ds. Jakości, kierowników działów.
  • Osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemem zarządzania jakością wg ISO 9001.

Czas trwania: 16 godzin.

Program szkolenia

  • Kontekst organizacji: zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zakres systemu zarządzania jakością i jego procesy.
  • Przywództwo: przywództwo i zaangażowanie kierownictwa, orientacja na klienta, polityka jakości, role, odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji
  • Planowanie systemu zarządzania jakością: zarządzanie ryzykami i szansami, cele jakościowe, planowanie zmian.
  • Wsparcie: zasoby (ludzie, infrastruktura, środowisko procesu, sprzęt kontrolno-pomiarowy), kompetencje i świadomość pracowników, komunikacja, zarządzanie dokumentacją.
  • Działania operacyjne: planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi, wymagania dla produktów i usług, projektowanie i rozwój wyrobów i usług, dostarczanie produktów i usług, identyfikacja i identyfikowalność, nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz, własność klientów i dostawców, działania po dostawie, zwalnianie wyrobów i usług, nadzór nad produktami niezgodnymi.
  • Ocena efektów działania: zadowolenie klienta, analizy i rozwój, audit wewnętrzny, przegląd zarządzania.
  • Doskonalenie: zarządzanie niezgodnościami, działania korygujące, ciągłe doskonalenie.

Forma zajęć: stacjonarna/ online.
Proponowana liczebność grupy: do 20 osób.

Informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Biznesu
tel.: 95 733 66 68; 733 744 711; 784 595 662
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

ZAPRASZAMY!

Trener:

dr Kamila Szymańska-Pietuszko – praktyk z dziedziny zarządzania jakością oraz nauczyciel akademicki. Absolwentka ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), studiów doktoranckich na kierunku ekonomia w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz studiów podyplomowych Systemy Zarządzania Jakością w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. Doświadczenie w branży automotive i opakowań. Auditor wewnętrzny normy ISO 9001, BRC oraz IATF 16949.

Kamila-zdjęcie-www