Ułatwienia dostępu

Testy psychometryczne

Współpraca i usługi

Extended DISC – style zachowań

Zbadaj naturalny potencjał swoich pracowników! Różne style pracy, różne zachowania, różne motywacje – zbuduj relacje oparte na szacunku dla różnorodności zachowań.

System Extended DISC jest pakietem narzędzi pozwalających na diagnozowanie organizacji, zespołów oraz indywidualnych talentów i predyspozycji pracowników:

 • zrozumienie naturalnego stylu zachowania, w tym stylu komunikacji, podejmowania decyzji, zarządzania, źródeł motywacji i satysfakcji
  zawodowej,
 • wsparcie pracowników w dalszym rozwoju,
 • pomoc w efektywnym wykorzystaniu potencjału pracowników i całych zespołów.

Raport Extended DISC opisuje naturalny styl zachowania danej osoby:

 • zachowania, które kosztują najmniej energii i wysiłku, wymagają najmniejszej koncentracji i zwykle są dla tej osoby najprzyjemniejsze,
 • zachowania w sytuacjach stresu i braku czasu na analizę sytuacji i podjęcie racjonalnej decyzji.

Extended DISC pomoże określić:

 • naturalne predyspozycje, potencjał i talenty, dzięki czemu można przygotować optymalny plan rozwoju umiejętności danej osoby,
 • styl zarządzania, w tym styl komunikacji, podejmowanie decyzji, zarządzanie zmianą, przywództwo – również w sytuacji stresującej.

FACET5 – analiza osobowości zawodowej

Zmierz dopasowanie osobowości pracowników do pełnionych ról zawodowych, zajmowanych stanowisk oraz kultury organizacji.

FACET5 mierzy 5 głównych aspektów oraz 13 podaspektów osobowości człowieka, które mają związek z wynikami osiąganymi w pracy. Łączy współczesną wiedzę na temat osobowości człowieka z uznanymi teoriami na temat zarządzania ludźmi. Jest jednym z najbardziej nowoczesnych i wszechstronnych systemów pomiaru osobowości zawodowej wykorzystywanym w biznesie i konsultingu.

FACET5 może być stosowany m.in. w takich procesach jak:

 • rekrutacja i selekcja pracowników,
 • onboarding i offboarding,
 • budowanie efektywnych zespołów,
 • rozwój kompetencji,
 • planowanie ścieżek rozwoju,
 • zarządzanie talentami,
 • budowanie kultury organizacyjnej w organizacji,
 • coaching i mentoring.

Informacje i kontakt z certyfikowanym konsultantem:

Adres

Wyższa Szkoła Biznesu
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski

Email

Arleta Terpiłowska-Dworczak:
a.dworczak@wsb.gorzow.pl

Telefon

+48 784 594 845

Email

a.dworczak@wsb.gorzow.pl

Adres

ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski