Transport – spedycja – logistyka

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Nic nie jest szczególnie trudne do zrobienia, jeśli tylko rozłożyć to na etapy”.
Henry Ford

▌ Cel
Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze transport-spedycja-logistyka wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Dzisiejsze uwarunkowania rynkowe powodują konieczność permanentnego uczenia się poprzez zdobywanie lub poszerzanie specjalistycznej wiedzy.
Celem studiów jest dostarczenie studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego i logistycznego oraz funkcjonowania rynku TSL w Polsce i Europie.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania firmy z sektora TSL,
 • funkcjonowania współczesnego rynku TSL w Polsce i Europie,
 • planowania i organizacji procesów TSL,
 • prawnych aspektów realizacji procesów TSL,
 • infrastruktury procesów TSL.

Zajęcia prowadzone są głównie w formie ćwiczeń i warsztatów.

▌ Studia są skierowane do:

 • osób zawodowo związanych z sektorem TSL,
 • osób, które poszukują zmian i swoją karierę zawodową zamierzają oprzeć na prowadzeniu działalności transportowej,
 • absolwentów studiów wyższych, którzy poszukują ciekawych obszarów do rozszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności,
 • osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest ze sferą transportowo-logistyczną.
 • osób chcących zdobyć nowy ciekawy i atrakcyjny zawód.

▌ Program*

Moduł OGÓLNOLOGISTYCZNY

 • Prawne uwarunkowania procesów logistycznych
 • Organizacja i funkcjonowanie logistyki w przedsiębiorstwach
 • Łańcuch dostaw oraz jego struktura i zadania w różnych procesach logistycznych
 • Mapowanie i analiza procesów logistycznych
 • Systemy technologii informatyczno-komunikacyjnej (ICT) w działalności TSL
 • Jakościowe i ekologiczne uwarunkowania działalności logistycznej
 • Controlling logistyczny
 • Zarządzanie infrastrukturą logistyczną i transportową

Moduł TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA

 • Prawne uwarunkowania procesów logistycznych
 • Organizacja i funkcjonowanie logistyki w przedsiębiorstwach
 • Łańcuch dostaw oraz jego struktura i zadania w różnych procesach logistycznych
 • Mapowanie i analiza procesów logistycznych
 • Systemy technologii informatyczno-komunikacyjnej (ICT) w działalności TSL
 • Jakościowe i ekologiczne uwarunkowania działalności logistycznej
 • Controlling logistyczny
 • Zarządzanie infrastrukturą logistyczną i transportową

Moduł ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie firmą TSL
 • Zarządzanie procesowe w TSL
 • Jakościowe i ekologiczne uwarunkowania działalności TSL
 • Marketing usług TSL

Moduł UZUPEŁNIAJĄCY

 • Transport w łańcuchu dostaw
 • Procedury i dokumenty w działalności TSL
 • Harmonogramowanie przewozów i czas pracy kierowców
 • Obsługa towarów niebezpiecznych, łatwopsujących i ponadgabarytowych

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 1800 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►