Transport – spedycja – logistyka

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Nic nie jest szczególnie trudne do zrobienia, jeśli tylko rozłożyć to na etapy”.
Henry Ford

▌ Cel
Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze transport-spedycja-logistyka wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Dzisiejsze uwarunkowania rynkowe powodują konieczność permanentnego uczenia się poprzez zdobywanie lub poszerzanie specjalistycznej wiedzy.
Celem studiów jest dostarczenie studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego i logistycznego oraz funkcjonowania rynku TSL w Polsce i Europie.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania firmy z sektora TSL,
 • funkcjonowania współczesnego rynku TSL w Polsce i Europie,
 • planowania i organizacji procesów TSL,
 • prawnych aspektów realizacji procesów TSL,
 • infrastruktury procesów TSL.

Zajęcia prowadzone są głównie w formie ćwiczeń i warsztatów.

▌ Studia są skierowane do:

 • osób zawodowo związanych z sektorem TSL,
 • osób, które poszukują zmian i swoją karierę zawodową zamierzają oprzeć na prowadzeniu działalności transportowej,
 • absolwentów studiów wyższych, którzy poszukują ciekawych obszarów do rozszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności,
 • osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest ze sferą transportowo-logistyczną.
 • osób chcących zdobyć nowy ciekawy i atrakcyjny zawód.

▌ Program*

Moduł OGÓLNOLOGISTYCZNY

 • Prawne uwarunkowania procesów logistycznych
 • Organizacja i funkcjonowanie logistyki w przedsiębiorstwach
 • Łańcuch dostaw oraz jego struktura i zadania w różnych procesach logistycznych
 • Mapowanie i analiza procesów logistycznych
 • Systemy technologii informatyczno-komunikacyjnej (ICT) w działalności TSL
 • Jakościowe i ekologiczne uwarunkowania działalności logistycznej
 • Controlling logistyczny
 • Zarządzanie infrastrukturą logistyczną i transportową

Moduł TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA

 • Rynek TSL w Polsce i UE
 • Ekonomika i technika transportu
 • Metody i narzędzia analizy rynku TSL
 • Prawne aspekty działalności TSL
 • Polityka transportowa Unii Europejskiej
 • Ubezpieczenia i cło w transporcie i spedycji
 • Finanse przedsiębiorstw TSL

Moduł ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie firmą TSL
 • Zarządzanie procesowe w TSL
 • Jakościowe i ekologiczne uwarunkowania działalności TSL
 • Marketing usług TSL

Moduł UZUPEŁNIAJĄCY

 • Transport w łańcuchu dostaw
 • Procedury i dokumenty w działalności TSL
 • Harmonogramowanie przewozów i czas pracy kierowców
 • Obsługa towarów niebezpiecznych, łatwopsujących i ponadgabarytowych

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2000 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.