Szkolenia dla administracji samorządowej

Kursy i Szkolenia Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Główne obszary szkoleniowe

  • Podstawy prawne zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
  • Zarządzanie finansami w administracji publicznej
  • Strategia rozwoju gminy / miasta itd.
  • Zarządzanie wizerunkiem jednostki samorządu terytorialnego
  • Umiejętności interpersonalne

W ramach każdego z obszarów tematycznych oferujemy od kilku do kilkunastu szkoleń, każde dopasowane do specyfiki działalności instytucji administracji samorządowej.

Szczegółowe informacje: 95 733 66 68.