Systemy zarządzania jakością – pod patronatem TÜV NORD Polska

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„85% problemów z jakością jest skutkiem błędów w zarządzaniu”.
Edward Deming

▌ Cel
Kwestie jakości są związane z każdą dziedziną życia. Jakość zarządzania jest wartością uniwersalną, często decydującą o powodzeniu przedsięwzięcia biznesowego. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy zarówno z podstawami zarządzania jakością, jak i najnowszymi wymaganiami norm i przepisów prawa polskiego oraz europejskiego w tym obszarze.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Słuchacze studiów podyplomowych SZJ zapoznają się z najnowszymi przepisami i wymogami prawa europejskiego oraz odpowiadającymi im polskimi aktami prawnymi. W ramach zajęć praktycznych i ćwiczeń istnieje możliwość wymiany doświadczeń z praktykami i specjalistami prowadzącymi zajęcia, wśród których znajdują się osoby stosujące w praktyce omawiane wymagania.

Po ukończeniu studiów słuchacze mają możliwość uzyskania certyfikatów kompetencji (akredytacja PCA) wydawanych przez Jednostkę Certyfikującą Osoby TÜV NORD Polska:*:*

 • Audytora wewnętrznego SZJ,
 • Audytora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania według ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 • Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością.

Certyfikaty wydawane są przez TÜV NORD Polska i są płatne.
* Warunkiem uzyskania poszczególnych certyfikatów TÜV NORD Polska jest zdanie egzaminów, spełnienie wymagań określonych w Wytycznych do certyfikacji oraz pokrycie kosztów.

▌ Studia są skierowane do:

 • szerokiego grona osób pracujących w organizacjach, w których funkcjonują wewnętrzne systemy zarządzania jakością,
 • specjalistów ds. systemów jakości,
 • kadry zarządzającej, konstruktorów i technologów,
 • osób chcących zawodowo zajmować się wdrażaniem „SZJ”.

▌ Program*

Moduł ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI

 • SZJ – Kontekst organizacji i przywództwo
 • Planowanie i wsparcie systemu zarządzania jakością
 • Działania operacyjne w systemie zarządzania jakością
 • Ocena efektów działania oraz doskonalenie SZJ

Moduł ROZWÓJ ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

 • Podstawy komunikacji i prezentacji
 • Analiza strategiczna
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Koszty jakości

Moduł INNE MIĘDZYNARODOWE STANDARDY ZARZĄDZANIA

 • Zarządzanie ryzykiem w oparciu o ISO 31000
 • ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego Podstawy komunikacji i prezentacji
 • Analiza strategiczna
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Koszty jakości,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy
 • ISO 27000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Interpretacja kluczowych wymagań IATF 16949:2016

Moduł METODY, NARZĘDZIA I TECHNIKI

 • Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia
 • Wprowadzenie do LEAN Management i SIX Sigma
 • Metody statystyczne
 • Zarządzanie reklamacjami i niezgodnościami
 • FMEA – analiza potencjalnych wad i ich skutków

Moduł PROCES AUDYTOWANIA I CERTYFIKACJI

 • Odpowiedzialność za produkt, certyfikacja wyrobów, akredytacja
 • Audytowanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie i obrona pracy końcowej/ projektu

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Partnerzy
Studia pod patronatem TÜV NORD Polska. To niemiecki koncern certyfikujący w zakresie systemów zarządzania (w tym jakością) ze 140-letnią tradycją, zatrudniający ponad 7000 pracowników w 70 krajach na całym świecie.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2200 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.