Systemy zarządzania jakością – pod patronatem TÜV NORD Polska

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„85% problemów z jakością jest skutkiem błędów w zarządzaniu”.
Edward Deming

▌ Cel
Kwestie jakości są związane z każdą dziedziną życia. Jakość zarządzania jest wartością uniwersalną, często decydującą o powodzeniu przedsięwzięcia biznesowego. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy zarówno z podstawami zarządzania jakością, jak i najnowszymi wymaganiami norm i przepisów prawa polskiego oraz europejskiego w tym obszarze.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Słuchacze studiów podyplomowych SZJ zapoznają się z najnowszymi przepisami i wymogami prawa europejskiego oraz odpowiadającymi im polskimi aktami prawnymi. W ramach zajęć praktycznych i ćwiczeń istnieje możliwość wymiany doświadczeń z praktykami i specjalistami prowadzącymi zajęcia, wśród których znajdują się osoby stosujące w praktyce omawiane wymagania.

Po ukończeniu studiów słuchacze mają możliwość uzyskania certyfikatów kompetencji (akredytacja PCA) wydawanych przez Jednostkę Certyfikującą Osoby TÜV NORD Polska:*:*

 • Auditora wewnętrznego SZJ,
 • Auditora wewnętrznego zintegrowanego systemu zarządzania według ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 • Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością.

Certyfikaty wydawane są przez TÜV NORD Polska i są płatne.
* Warunkiem uzyskania poszczególnych certyfikatów TÜV NORD Polska jest zdanie egzaminów, spełnienie wymagań określonych w Wytycznych do certyfikacji oraz pokrycie kosztów.

▌ Studia są skierowane do:

 • szerokiego grona osób pracujących w organizacjach, w których funkcjonują wewnętrzne systemy zarządzania jakością,
 • specjalistów ds. systemów jakości,
 • kadry zarządzającej, konstruktorów i technologów,
 • osób chcących zawodowo zajmować się wdrażaniem „SZJ”.

▌ Program*

Moduł ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W ODNIESIENIU DO JAKOŚCI

 • SZJ – Kontekst organizacji i przywództwo
 • Planowanie i wsparcie systemu zarządzania jakością
 • Działania operacyjne w systemie zarządzania jakością
 • Ocena efektów działania oraz doskonalenie SZJ

Moduł ROZWÓJ ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

 • Podstawy komunikacji i prezentacji
 • Analiza strategiczna
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Koszty jakości

Moduł INNE MIĘDZYNARODOWE STANDARDY ZARZĄDZANIA

 • Zarządzanie ryzykiem w oparciu o ISO 31000
 • ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego Podstawy komunikacji i prezentacji
 • Analiza strategiczna
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Podstawy zarządzania projektami
 • Koszty jakości,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy
 • ISO 27000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Interpretacja kluczowych wymagań IATF 16949:2016

Moduł METODY, NARZĘDZIA I TECHNIKI

 • Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia
 • Wprowadzenie do LEAN Management i SIX Sigma
 • Metody statystyczne
 • Zarządzanie reklamacjami i niezgodnościami
 • FMEA – analiza potencjalnych wad i ich skutków

Moduł PROCES AUDITOWANIA I CERTYFIKACJI

 • Odpowiedzialność za produkt, certyfikacja wyrobów, akredytacja
 • Audytowanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie i obrona pracy końcowej/ projektu

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Partnerzy
Studia pod patronatem TÜV NORD Polska. To niemiecki koncern certyfikujący w zakresie systemów zarządzania (w tym jakością) ze 140-letnią tradycją, zatrudniający ponad 7000 pracowników w 70 krajach na całym świecie.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 2000 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►