Specjalności

Kształcenie specjalistyczne

Zapraszamy do podjęcia kształcenia specjalistycznego - na jednej z pięciu specjalności, których absolwenci są poszukiwani na rynku pracy!

Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac

Dyplomowany specjalista ds. księgowości

Dyplomowany specjalista ds. logistyki

Dyplomowany specjalista ds. spedycji

Dyplomowany specjalista ds. sprzedaży