Dyplomowany specjalista ds. spedycji

Zdobądź nowy zawód w 3 semestry!

“Nie wjedziesz windą na piętro sukcesu, musisz wejść schodami.”
Zig Ziglar

Dyplomowany specjalista ds. spedycji

▌ Opis:
Absolwent specjalności posiada umiejętność aktywnego uczestniczenia w realizacji procesów spedycyjnych oraz nabywa kompetencje z zakresu organizacji transportu towarów i osób oraz prawnych aspektów działalności transportowej. Jest przygotowany do pracy w firmach transportowych oraz działach logistycznych różnego typu przedsiębiorstw.

▌ Warunki rekrutacji*:

 • ukończone technikum lub szkoła policealna, albo ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie
  lub
 • świadectwo dojrzałości.

Uwaga!
*W procesie rekrutacji MATURA NIE JEST WYMAGANA.

▌ Program:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • podstawy działalności gospodarczej
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 • transport i spedycja; środki transportu; opakowania i jednostki transportowe
 • prawo i ubezpieczenia w transporcie
 • marketing i negocjacje
 • podstawy logistyki magazynowania
 • zarządzanie działalnością transportowa i spedycyjną; ekonomika transportu
 • techniki biurowe i informacyjne
 • statystyka
 • język obcy dodatkowy
 • praktyka zawodowa
 • egzamin końcowy.

▌ Profil: praktyczny.
▌ Czas trwania: 3 semestry.
▌ Tryb nauczania: wieczorowy– zajęcia odbywają się w wtorki, środy i czwartki od godziny 16:30 do 20:45.
▌ Tytuł zawodowy: specjalista dyplomowany.
▌ Odpłatność: 270 zł miesięcznie przez 15 miesięcy.
▌ Wpisowe: 100 zł.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij kształcenie w WSB! ►►►