Six Sigma Yellow Belt – szkolenie

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oraz The Lean Six Sigma Academy Poland zapraszają na certyfikowane szkolenie Six Sigma Yellow Belt.

Cel
Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestnika w podstawy metodyki Six Sigma, tym samym:

 • zapoznanie ze sposobem wyboru i prowadzenia projektów usprawnieniowych,
 • omówienie i zastosowanie na konkretnym przykładzie podejścia DMAIC,
 • prezentacja podstawowych narzędzi metodyki 6 Sigma,
 • zastosowanie narzędzi do przeprowadzenia usprawnienia na przykładowym projekcie.

Dla kogo?
Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy w swoich firmach spotykają się z projektami usprawniającymi funkcjonowanie organizacji, a skupionych na podnoszeniu efektywności i jakości procesów. Yellow Belt, jako osoba z procesu, dzięki poznaniu metodycznego podejścia do rozwiązywania problemów i wyposażona w narzędzia identyfikacji i poprawy stanie się pożądanym doradcą zespołów projektowych. Szkolenie to jest również propozycją dla tych osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z Six Sigma, a certyfikat Yellow Belt może stanowić pierwszy krok na tej drodze.

Co wyróżnia to szkolenie?

 • 16 godzin intensywnego szkolenia
 • nauka w oparciu o rzeczywiste projekty zrealizowane przez trenera
 • interaktywne warsztaty i ćwiczenia na konkretnych studiach przypadków
 • dostosowanie materiału zarówno do obszaru
 • możliwość weryfikacji własnych doświadczeń w trakcie zajęć wspólnie z trenerem

Przede wszystkim kładziemy nacisk na naukę poprzez działanie, zatem szkolenie będzie miało formę warsztatową.
Minimum wykładu, maximum ćwiczeń i studiów przypadków!

Program szkolenia

DZIEŃ 1

 • Wstęp do metodyki DMAIC
 • Faza Define – definiowanie problemu
 • Narzędzia: karta projektu, SIPOC, Pareto, VoC
 • Faza Measure – pomiar procesu
 • Narzędzia: mapa procesu, plan zbierania danych, weryfikacja systemu pomiarowego

DZIEŃ 2

 • Faza Analyze – analiza danych
 • Narzędzia: graficzna analiza danych: Pareto, box-plot, dot-plot, scatter diagram, 5 Whys, Ishikawa diagram
 • Faza Improve – wdrożenie usprawnień
 • Narzędzia: burza mózgów, ocena ekspertów, macierz decyzyjna, macierz ryzyka
 • Faza Control – ocena rezultatów i utrzymanie zmiany
 • Narzędzia: statystyczna kontrola procesu (SPC), standaryzacja, zarządzanie wizualne
 • Podsumowanie szkolenia

Forma zajęć: szkolenie online lub forma tradycyjna.
Wymagania od uczestników
Szkolenie Yellow Belt to rozpoczęcie ‘przygody’ z metodyką Six Sigma, a zatem porusza temat od podstaw. Dlatego też od uczestników nie wymaga się wcześniejszego przygotowania, natomiast chęci nauki i samodzielnej analizy prezentowanych treści oraz zalecanej literatury.
Zaliczenie
Test na zakończenie zajęć. Uczestnik po zaliczeniu testu otrzymuje certyfikat Six Sigma Yellow Belt sygnowany przez Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oraz trenera szkolenia – certyfikowanego Lean Six Sigma Black Belt’a.

Informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Biznesu
tel.: 95 733 66 68; 733 744 711; 784 595 662
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

ZAPRASZAMY!

Trener:

Dr Wojciech Josek – założyciel The Lean Six Sigma Academy Poland, Lean Six Sigma Black Belt, kierownik merytoryczny szkolenia, egzaminator

 • W swoim dorobku posiada wdrożenia programów Lean Management, Six Sigma oraz podejścia Kaizen w międzynarodowych organizacjach. Wdrażał rozwiązania jako osoba za nie odpowiedzialna oraz doradzał przy wdrożeniach jako konsultant, trener oraz mentor.
 • Pełnił rolę Championa i właściciela portfela projektów usprawnieniowych, które przynosiły miesięcznie wymierne efekty finansowe, a także rozwijały pracowników, którzy z dnia na dzień stawali się lepszymi specjalistami.
 • Audytor wewnętrzny norm ISO 9001, ISO 27001 oraz ISO 14001 a także audytor wiodący norm ISO 22301 i ISO 20 000.
JosekWojciech