REKRUTACJA

1

REKRUTACJE NA STUDIA

▌ Rekrutacja na STUDIA I STOPNIA (licencjackie) – trwa od 4 maja do 30 września 2022 r.

Kierunek ZARZĄDZANIE

▌ Rekrutacja na STUDIA II STOPNIA (magisterskie) – NOWOŚĆ – trwa od 4 maja do 30 września 2022 r.

Kierunek ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI

▌ Rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE – rekrutacja trwa od maja do października.

16 specjalności