REKRUTACJA

REKRUTACJA NA STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023

▌ Rekrutacja na STUDIA I STOPNIA – edycja wiosenna 2022/2023

Kierunek ZARZĄDZANIE

Zapisy na studia trwają do 14 lutego 2023 r.
Rozpoczęcie zajęć: 17 lutego 2023 r.

▌ Rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE – edycja wiosenna 2022/2023

Specjalności

Zapisy na studia trwają do 10 marca 2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
Planowany termin pierwszych zajęć: kwiecień 2023 r.

REKRUTACJE NA ROK AKAD. 2023/2024

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2023 r.

▌ Rekrutacja na STUDIA I STOPNIA (licencjackie) – trwa od 4 maja do 30 września 2023 r.

Kierunek ZARZĄDZANIE

▌ Rekrutacja na STUDIA II STOPNIA (magisterskie) – trwa od 4 maja do 30 września 2023 r.

Kierunek ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI