REKRUTACJA

▌ Rekrutacja na STUDIA PODYPLOMOWE – rekrutacja na edycję wiosenną 2022/2023 w przygotowaniu

Specjalności

REKRUTACJE NA ROK AKAD. 2023/2024

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2023 r.

▌ Rekrutacja na STUDIA I STOPNIA (licencjackie) – trwa od 4 maja do 30 września 2023 r.

Kierunek ZARZĄDZANIE

▌ Rekrutacja na STUDIA II STOPNIA (magisterskie) – trwa od 4 maja do 30 września 2023 r.

Kierunek ZARZĄDZANIE W BIZNESIE I ADMINISTRACJI