Rada biznesu

O uczelni Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Cele Rady Biznesu

Rada Biznesu powstała w roku akademickim 2010/2011 jako ciało doradcze i opiniodawcze działające przy Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie. Celem nadrzędnym jest wsparcie uczelni w zakresie prac nad dostosowaniem oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz nawiązanie jeszcze bliższej współpracy pomiędzy WSB a przedsiębiorcami. Ta współpraca może obejmować szereg różnych obszarów, ale sprowadzać się będzie do jednego – wzmocnienia potencjału lokalnych kadr gospodarki.

Zadania Rady Biznesu

 • Do zadań Rady Biznesu w szczególności należy:
 • wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu,
 • doradztwo w zakresie tworzenia strategii rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu,
 • formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych, opartych o przykłady rzeczywistych praktyk biznesowych,
 • umożliwianie studentom Wyższej Szkoły Biznesu odbywania praktyk oraz staży zawodowych,
 • przygotowywanie wspólnie z Wyższą Szkoła Biznesu oferty szkoleniowej i konsultingowej oraz organizacja konferencji i szkoleń,
 • wspieranie i uczestniczenie w inicjatywach studenckich,
 • uczestnictwo w prestiżowych wydarzeniach Wyższej Szkoły Biznesu (np. rozpoczęcie roku akademickiego, rozdanie dyplomów),
 • współpraca między uczestnikami Rady Biznesu.

Członkowie Rady Biznesu:

 • Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.,
 • Przedstawiciel Rady Miasta,
 • Prezes firmy Audit Doradztwo Personalne,
 • Pełnomocnik Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców,
 • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.,
 • HR Manager TPV Display Polska Sp. z o.o.,
 • HR Manager Faurecia Gorzów Sp. z o.o.,
 • Kierownik Sekcji Rozwoju Personalnego SE Bordnetze Polska Sp. z o.o.,
 • Prezes Zarządu ZWCh STILON SA,
 • Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji,
 • Prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego,
 • Prezes i Dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej,
 • Dyrektor Oddziału Korporacyjnego mBanku,
 • Przedstawiciel Zarządu Spółki założycielskiej WSB,
 • oraz Władze Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Chcemy być blisko biznesu i dla biznesu.