Rada biznesu

O uczelni Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Cele Rady Biznesu

Rada Biznesu powstała w roku akademickim 2010/2011 jako ciało doradcze i opiniodawcze działające przy Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie. Celem nadrzędnym jest wsparcie uczelni w zakresie prac nad dostosowaniem oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz nawiązanie jeszcze bliższej współpracy pomiędzy WSB a przedsiębiorcami. Ta współpraca może obejmować szereg różnych obszarów, ale sprowadzać się będzie do jednego – wzmocnienia potencjału lokalnych kadr gospodarki.

Do zadań Rady Biznesu w szczególności należy:

 • wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów Wyższej Szkoły Biznesu,
 • doradztwo w zakresie tworzenia strategii rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu,
 • formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy,
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych, opartych o przykłady rzeczywistych praktyk biznesowych,
 • umożliwianie studentom Wyższej Szkoły Biznesu odbywania praktyk oraz staży zawodowych,
 • przygotowywanie wspólnie z Wyższą Szkoła Biznesu oferty szkoleniowej i konsultingowej oraz organizacja konferencji i szkoleń,
 • wspieranie i uczestniczenie w inicjatywach studenckich,
 • uczestnictwo w prestiżowych wydarzeniach Wyższej Szkoły Biznesu (np. rozpoczęcie roku akademickiego, rozdanie dyplomów),
 • współpraca między uczestnikami Rady Biznesu.
 • Członkowie Rady Biznesu:

  • Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej
  • Dyrektor ds. Rozwoju Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej
  • Wiceprzewodniczący Lubuskiej Organizacji Pracodawców
  • Pełnomocnik Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców
  • Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
  • Prezes Zarządu AUDIT HR Sp. z o. o.
  • Prezes Zarządu – ENERGOSTIL
  • Prezes Zarządu GBS Banku w Barlinku
  • Dyrektor Oddziału Korporacyjnego mBanku w Gorzowie Wlkp.
  • HR Manager, Faurecia Gorzów SA
  • HR Manager, TPV Displays Polska
  • Specjalista ds. rozwoju personalnego, SE Bordnetze Polska Sp. z o. o.
  • Prezes CS-R Słowianka
  • Prezes Zarządu MZK w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
  • Prezes GRH w Gorzowie Wlkp.
  • Dyrektor Muzeum Lubuskiego
  • Senator RP, przedsiębiorca
  • Miejski Rzecznik Konsumentów
  • Przedstawiciel Zarządu Spółki założycielskiej WSB, Dyrektor finansowy AEK
  • oraz Władze Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

  Chcemy być blisko biznesu i dla biznesu.