Program studiów

Studia I stopnia Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi 3-letnie STUDIA I STOPNIA o profilu praktycznym. Student WSB w trakcie trzech lat studiów ukończy DWIE SPECJALNOŚCI (a nie jedną – jak w innych uczelniach). Specjalności zostały ze sobą połączone w moduły. Każdy MODUŁ obejmuje DWA ZAKRESY TEMATYCZNE – ściśle ze sobą powiązane i komplementarne wobec siebie, w których treści uzupełniają się wzajemnie.

KIERUNEK i SPECJALNOŚCI na studiach I stopnia:

Program studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2022/2023

Program studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2021/2022

Program studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie dla studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2020/2021

* Program 3-letnich niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie (wraz z sylabusami) jest dostępny dla studentów i wykładowców WSB również na platformie eDziekanat (po zalogowaniu).