Program studiów

Studia I stopnia Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi 3-letnie STUDIA I STOPNIA o profilu praktycznym. Student WSB w trakcie trzech lat studiów ukończy DWIE SPECJALNOŚCI (a nie jedną – jak w innych uczelniach). Specjalności zostały ze sobą połączone w moduły. Każdy MODUŁ obejmuje DWA ZAKRESY TEMATYCZNE – ściśle ze sobą powiązane i komplementarne wobec siebie, w których treści uzupełniają się wzajemnie.

KIERUNEK i SPECJALNOŚCI na studiach I stopnia:

Plan studiów dla poszczególnych roczników (dla studentów I, II, III roku studiów w roku akademickim 2021/2022):

I rok (nabór 2021/2022) – 1 i 2 semestr

II rok (nabór 2020/2021) – 3 i 4 semestr

III rok (nabór 2019/2020) – 5 i 6 semestr

* Program 3-letnich niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie (wraz z sylabusami) jest dostępny dla studentów i wykładowców WSB na platformie eDziekanat (po zalogowaniu).