Program Rozwoju Kadr dla Twojej firmy

Indywidualny program rozwoju kadr

„We współczesnym świecie każda firma, instytucja czy organizacja może się efektywnie rozwijać tylko dzięki inwestowaniu w swoje największe i niewyczerpalne bogactwo –w ludzi.” John C.Maxwell

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. proponuje współpracę w ramach „Indywidualnego programu rozwoju kadr”, który składa się z pięciu podstawowych elementów:

 • Elastyczny system negocjacji cen
 • Elastyczny system negocjacji cen ma na celu takie kształtowanie polityki cenowej, aby maksymalnie dostosować się do potrzeb Państwa instytucji.
 • System zniżek umożliwia stałe oraz negocjowane upusty na studia podyplomowe i szkolenia.

W zależności od liczby zgłaszanych pracowników na studia podyplomowe przysługuje rabat w wysokości:

 • 3-5 osób – 7% z tytułu opłaty każdej ze zgłaszanych osób,
 • 6-10 osób – 10% z tytułu opłaty każdej ze zgłaszanych osób,
 • powyżej 10 osób – 15% z tytułu opłaty każdej ze zgłaszanych osób.

Specjalności „szyte na miarę”
Wyższa Szkoła Biznesu organizuje studia podyplomowe na Państwa zlecenie. Słuchaczami wówczas są wyłącznie pracownicy Państwa instytucji. Program studiów jest precyzyjnie zaprojektowany, w taki sposób aby przekazywana wiedza dokładnie odpowiadała Państwa potrzebom, a ćwiczenia bazowały na realnych sytuacjach znajdujących odzwierciedlenie w pracy zawodowej.

Wartość dodana

 • możliwość promocji Państwa instytucji poprzez wspólne organizowanie wykładów i seminarium otwartych,
 • możliwość współorganizowania konferencji tematycznych,
 • możliwość udziału w organizowanych przez WSB konferencjach i seminariach,
 • możliwość prezentacji sylwetki najlepszego absolwenta studiów podyplomowych w informatorze,
 • atrakcyjna zniżka w opłatach na studia I-go stopnia:
 • przy zapisie co najmniej 2 osób – 5% rabatu z tytułu czesnego każdej ze zgłaszanych osób,
 • przy zapisie co najmniej 4 osób – 10% rabatu z tytułu czesnego każdej ze zgłaszanych osób.

Szkolenia
Jakość pracy i jej rezultaty zależą od wiedzy, umiejętności, osobowości pracowników i liderów oraz od środowiska pracy. Wierzymy, że stałym elementem działań biznesowych musi być dostarczanie aktualnej wiedzy, rozwój umiejętności i stwarzanie możliwości do rozwoju osobistego, a narzędziem pozwalającym spełnić te warunki jest odpowiednio skonstruowany system szkoleń.
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Biznesu proponuje szeroką ofertę szkoleń, począwszy od sprzedaży, zarządzania i marketingu, rozwoju osobistego, prawa pracy aż po kwestie związane z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej.
Proponujemy także kursy językowe prowadzone w ramach Lingua Academia. Kursy skierowane są do pracowników polskich oraz międzynarodowych firm. Zajęcia prowadzone są w oparciu o nowoczesne metody nauczania języków obcych, a komfort uczenia się zapewnia praca w małych grupach, przy tworzeniu których uwzględnia się zarówno grupę wiekową Słuchacza, jaki i poziom jego zaawansowania.

Kompleksowość szkoleń zapewniona jest poprzez:

 • analizę potrzeb szkoleniowych Klienta,
 • przygotowanie oferty „skrojonej na miarę”,
 • zapewnienie pełnej obsługi szkolenia.
 • Akredytowane Centrum Egzaminacyjne EBC*L
 • Certyfikat EBC*L – (European Business Competence License) to Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych, świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek. Certyfikat jest potwierdzeniem podstawowej i praktycznej wiedzy z zakresu biznesu. Certyfikat wydawany jest w ok.30 krajach, a jego uzyskanie cieszy się uznaniem zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy.

Udział w szkoleniu uporządkuje i uaktualni posiadaną przez uczestnika wiedzę ekonomiczną, a uzyskanie Certyfikatu, poza potwierdzeniem zdobytych umiejętności, będzie świadectwem zaangażowania, motywacji i chęci podniesienia wiedzy oraz kwalifikacji, co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego.