Plany zajęć

Studia podyplomowe

Prosimy o sprawdzenie przed zjazdem, czy nie nastąpiły zmiany w planie zajęć, które oznaczone są kolorem żółtym.
Plany zajęć wraz z numerami sal znajdują się na portierni Uczelni oraz w gablocie.

Plany zajęć – edycja zimowa – 2019/2020 r.

UWAGA! Słuchacze na specjalnościach: Transport-Spedycja-Logistyka oraz Doradztwo zawodowe i personalne
Zajęcia z dydaktyki (dla zainteresowanych osób) od 14.02.2020 r. godz. 16:30.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 95 733 66 68 i w pokoju nr 11.
Od 17 marca 2020r. zajęcia prowadzone są on-line.

Plany zajęć – edycja wiosenna – 2020 r.

Sprawy małżeńskie w prawie kanonicznym