Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami

logo-dostepna

Informacja o usługach

Zamieszczone poniżej informacje o formach wsparcia WSB dla osób z niepełnosprawnościami nie wyczerpują wszystkich możliwych do zastosowania rozwiązań, gdyż ich dobór zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeb studenta/słuchacza.
W związku z tym zapraszamy do kontaktowania się w tej sprawie z dr Jowitą Żurawską-Chaszczewską, pełnomocnikiem rektora ds. osób z niepełnosprawnością.

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
mgr Renata Czyżniejewska
mob. +48 733 144 255
e-mail: pelnomocnik@wsb.gorzow.pl
ul. Walczaka 25, pokój 12

Studenci z niesprawnością narządu ruchu
• dostosowanie form egzaminów do potrzeb studenta;
• organizacja zajęć w przestrzeni dostosowanej architektonicznie;
• możliwość skorzystania z biurka podnoszonego elektronicznie oraz fotela ergonomicznego;
• możliwość skorzystania ze specjalnej aplikacji języka migowego do kontaktu z innymi studentami oraz pracownikami WSB;
• możliwość wypożyczania przenośnego sprzętu komputerowego, w tym również specjalnych myszek komputerowych;
• możliwość uzyskania stypendium dla OzN.

Studenci niewidomi i słabowidzący
• dostosowanie form egzaminów do potrzeb studenta;
• możliwość wypożyczania przenośnego sprzętu komputerowego, w tym specjalnie dostosowanej klawiatury;
• możliwość skorzystania z powiększalników;
• możliwość uzyskania stypendium dla OzN.

Studenci Głusi i słabosłyszący
• dostosowanie form egzaminów do potrzeb studenta;
• możliwość skorzystania ze specjalnej aplikacji języka migowego do kontaktu z innymi studentami oraz pracownikami WSB;
• możliwość uzyskania stypendium dla OzN.

Studenci z trudnościami z obszaru zdrowia psychicznego
• dostosowanie form uczestnictwa w zajęciach oraz form egzaminów;
• konsultacje psychologiczne;
• możliwość skorzystania ze specjalnej aplikacji języka migowego do kontaktu z innymi studentami oraz pracownikami WSB;
• możliwość uzyskania stypendium dla OzN.

PSYCHOLOG
Zakończyła się roczna współpraca naszej społeczności akademickiej z psycholog Agnieszką Dobosiewicz w ramach projektu „Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. – Uczelnia przyjazna i dostępna” ze środków Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z zakończeniem udzielania pomocy psychologicznej w WSB w ramach projektu informujemy Studentów, że kontynuowanie terapii u A. Dobosiewicz należy ustalać z indywidualnie.

Do pobrania:
1. wniosek o stypendium dla OzN
2. wniosek o wypożyczenie sprzętu
3, wniosek o dostosowanie egzaminu/zaliczenia
4. formularz rejestracyjny dla osób ubiegających się o pomoc BON