Oferty pracy, praktyk i staży

11.08.2020 r.

Inspektor / Specjalista ds. BHP

Miejsce pracy: Kostrzyn n/Odrą
OFERTA PRACY >>>

21.06.2018 r.
Prezes LCAM

Wyższa Szkoła Biznesu poszukuje pracownika na stanowisko Prezesa Lubuskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • ukończone studia podyplomowe lub kurs mediatora,
 • znajomość standardów funkcjonowania centrów mediacyjnych,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • operatywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 • kontrola przestrzegania zasad organizacji i działania CAM wynikających ze standardów funkcjonowania centrów mediacji,
 • organizowanie pracy Biura Centrum i sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych spraw mediacyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań z działania Centrum,
 • zatwierdzanie wzorów dokumentów wewnętrznych,
 • nawiązywanie współpracy i dbanie o dobre relacje CAM z interesariuszami zewnętrznymi, szczególnie przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości,
 • przedsiębiorcami i mediami,
 • nawiązywanie współpracy z mediatorami zainteresowanymi pracą w CAM,
 • nadzór nad przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa, w tym ochrony danych osobowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: wsb@wsb.gorzow.pl lub złożenie osobiście w dziekanacie Wyższej Szkoły Biznesu przy ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp. do dnia 2 kwietnia 2018 r. W CV należy zamieścić oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.).”.

21.06.2018 r.
Sekretarz LCAM

Wyższa Szkoła Biznesu poszukuje pracownika na stanowisko sekretarza w uruchamianym od kwietnia 2018 r. Lubuskim Centrum Arbitrażu i Mediacji w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość tematyki mediacyjnej i podstaw prawa (mile widziany kurs mediatora),
 • biegła obsługa pakietu Office,
 • komunikatywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność, rzetelność,
 • chęć ciągłego rozwoju i zwiększania umiejętności,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiązków:

 • obsługa sekretarska biura (prowadzenie terminarza i umawianie spotkań, udzielanie informacji telefonicznych i mailowych interesantom CAM, przygotowywanie pism, obsługa korespondencji),
 • budowanie bazy danych o środowisko wymiaru sprawiedliwości i mediatorach mogących podjąć współprace z CAM,
 • doradztwo w zakresie wymagań co do sprzętu i wyposażenia pomieszczeń CAM,
 • odpowiedzialność za zaopatrzenie CAM w materiały biurowe,
 • realizacja prac merytorycznych we współpracy z Dyrektorem CAM oraz pozostałymi członkami zespołu, w tym uzgadnianie terminów mediacji oraz przygotowanie sesji mediacyjnych i obsługa biurowa,
 • odpowiedzialność za pierwszy kontakt z podmiotami zewnętrznymi zainteresowanymi działalnością CAM,
 • udział w organizacji szkoleń, paneli, konferencji oraz innych eventów prowadzonych przez CAM,
 • prowadzenie archiwizacji dokumentów na swoim stanowisku.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: wsb@wsb.gorzow.pl lub złożenie osobiście w dziekanacie Wyższej Szkoły Biznesu przy ul. Walczaka 25 w Gorzowie Wlkp. do dnia 2 kwietnia 2018 r. W CV należy zamieścić oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.).”.