Materiały informacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.:

INFORMATOR_lic_2022-2023okl

Informator o studiach I stopnia 2022/2023

INFORMATOR_mgr_2022-2023okl

Informator o studiach II stopnia 2022/2023 – NOWOŚĆ

INFORMATOR_podypl_2022-okl

Informator o studiach podyplomowych,
szkoleniach/ kursach, mediacjach, ofercie dla HR