Marketing cyfrowy i grafika reklamowa

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

“W świecie internetowej obsługi klienta ważne jest, by pamiętać, że konkurencja jest o jedno kliknięcie myszką od Ciebie.”
Doug Warner

▌ Cel
Studia na specjalności Marketing cyfrowy i grafika reklamowa są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na wysokiej klasy specjalistów z zakresu nowoczesnego, szeroko rozumianego marketingu, grafiki, komunikacji w sieci. Komunikacji, która wymaga umiejętności wizualizacji informacji.
Celem studiów jest kształcenie praktycznych umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingu internetowego połączonych z wiedzą o komunikacji marketingowej i z samodzielnym prowadzeniem projektów graficznych. Absolwent uzyska nowoczesne spojrzenie na strefę nowych mediów, tworzenia wizerunku wirtualnego, nauczy postrzegać, analizować trendy. Zajęcia prowadzone przez specjalistów-praktyków nowoczesnego marketingu zaktywizują kreatywność i chęć realizacji własnych pomysłów.

▌ Co zyskuje Słuchacz:
Zajęcia warsztatowe realizowane w nowoczesnych pracowniach multimedialnych przygotują absolwenta do tworzenie treści i grafik dla różnych form marketingu, w tym w social media (Facebook, Instagram, LinkedIn). Absolwent będzie gotowy do projektowania strategii reklamowych każdego typu organizacji, analizy wyników kampanii reklamowych, tworzenia raportów, inicjowania działań zwiększających efektywność i skuteczność prowadzonych kampanii. Będzie potrafił posługiwać się warsztatem graficznym w projektowaniu multimedialnym i infograficznym.

▌ Studia są skierowane do:
osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w działach marketingu, agencjach interaktywnych i reklamowych, domach mediowych i agencjach e-PR, działach e-marketingu, działach public relations, biurach prasowych, agencjach social media, firmach badawczych monitorujących social media lub planujących prowadzić własną działalność w tym zakresie.

▌ Program*

Moduł WIEDZA O SZTUCE REKLAMY

 • Historia design’u
 • Podstawy budowania strategii marketingowej w Internecie
 • Identyfikacja wizualna organizacji

Moduł GRAFIKA CYFROWA

 • Wspomaganie komputerowe projektowania
 • Projektowanie i zarządzanie stroną www
 • Stylistyka i poprawność językowa przekazu internetowego
 • Publikacje cyfrowe
 • Wizerunek marki / brand manager
 • Warsztaty z videomarketingu

Moduł MARKETING INTERNETOWY

 • Narzędzia marketingu internetowego
 • Google Analytics
 • Social media (Facebook, Instragram, Linkedin)
 • Reklama na Facebook’u
 • Podstawy SEO
 • Google Ads
 • Video marketing (FB Live, Youtube)
 • Podstawy e-commerce
 • Projekt zaliczeniowy: Strategia marketingowa w internecie dla wybranej organizacji
 • Prezentacje studenckie
 • Konsultacje indywidualne

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich, a przede wszystkim praktycy – marketingowcy, analitycy rynku medialnego, graficy.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2450 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 10 osób.