Lingua Academia – kursy językowe

Szkoła Językowa Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Lingua Academia jest marką należącą do Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.
i również tu ma swoją siedzibę. Szkoła językowa rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2009 r. Oprócz świetnie wykwalifikowanej kadry uczącej, możemy pochwalić się komfortem nauczania, nowatorstwem oraz szeroką ofertą.

  • Słuchaczami Lingua Academia mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, pracownicy polskich firm i międzynarodowych korporacji. Kursy prowadzone są w siedzibie WSB.
  • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych w salach dydaktycznych Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Walczaka.
  • Sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny i nowoczesne pomoce dydaktyczne.
  • Uczestnicy kursów mają możliwość korzystania z biblioteki językowej oraz bezpłatnego dostępu do Internetu.
  • Na życzenie klienta kursy językowe mogą odbywać się w godzinach porannych, także poza siedzibą Lingua Academia.

Jesteśmy jedynym w województwie lubuskim licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym TELC.

OFERTA

RODZAJE KURSÓW:
Kurs standardowy na określonym poziomie kompetencji językowych (A1, A2, B1, B2, C1)
– 30, 60 lub 120 godzin (zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu 2 godziny lekcyjne).
Kurs przygotowujący do egzaminu TELC
– nie mniej niż 30 godzin (zajęcia raz w tygodniu 2 godziny lekcyjne).
Język biznesowy
– angielski, niemiecki – dla osób chcących poznać specjalistyczny język biznesowy.
Język polski dla obywateli Ukrainy i Białorusi
– 30, 60 lub 120 godzin (zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu 2 godziny lekcyjne).
Kurs uzupełniający – wyrównujący braki kompetencji językowych dla uczniów
– 30 godzin (zajęcia raz w tygodniu 2 godziny lekcyjne).
Kurs maturalny – trening kompetencji językowych niezbędnych na egzaminie maturalnym
– 60 godzin (zajęcia raz w tygodniu 2 godziny lekcyjne).

Ponadto Szkoła LINGUA ACADEMIA oferuje:
• diagnozę poziomu znajomości języka (bezpłatnie przed rozpoczęciem każdego kursu),
• przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych,
• zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów na międzynarodowy certyfikat TELC oraz egzaminów próbnych.

CENNIK (wszystkie poziomy):

Kurs 30-godzinny – j. angielski, niemiecki, rosyjski:
• Grupa 9-12 osobowa – 900,00 zł/osoba (30 zł/ jedna jednostka lekcyjna 45 min).
• Grupa 5-8 osobowa – 1050,00 zł/osoba (35 zł/ jedna jednostka lekcyjna 45 min).
• Grupa 2-4 osobowa – 1200,00zł/osoba (40 zł/ jedna jednostka lekcyjna 45 min).
• Zajęcia indywidualne – 2250,00zł/osoba (75 zł/ jedna jednostka lekcyjna 45 min).
Proponowany harmonogram zajęć to raz w tygodniu trzy jednostki lekcyjne.

Kurs 60-godzinny – j. angielski, niemiecki, rosyjski:
• Grupa 9-12 osobowa – 1800,00 zł/osoba (30 zł/ jedna jednostka lekcyjna- 45 min).
• Grupa 5-8 osobowa – 2100,00 zł/osoba (35 zł/ jedna jednostka lekcyjna- 45 min).
• Grupa 2-4 osobowa – 2400,00zł/ zł/osoba (40 zł/ jedna jednostka lekcyjna – 45 min).
• Zajęcia indywidualne – 4500,00zł/osoba (75 zł/ jedna jednostka lekcyjna – 45 min).
Proponowany harmonogram zajęć to raz w tygodniu trzy jednostki lekcyjne.

Kurs 120 – godzinny j. angielski, niemiecki, rosyjski
• Grupa 9-12 osobowa – 3600,00 zł/osoba (30 zł/ jedna jednostka lekcyjna- 45 min).
• Grupa 5-8 osobowa – 4200,00 zł/osoba (35 zł/ jedna jednostka lekcyjna- 45 min).
• Grupa 2-4 osobowa – 4800,00zł/ zł/osoba (40 zł/ jedna jednostka lekcyjna – 45 min).
• Zajęcia indywidualne – 9000,00zł/osoba (75 zł/ jedna jednostka lekcyjna – 45 min).
Proponowany harmonogram zajęć: to raz w tygodniu trzy jednostki lekcyjne.

PRZEPROWADZENIE EGZAMINU TELC:

Poziom A1:
j. angielski:
• dla 5 osób – 550,00/osoba
• dla 2 osób – 650,00/osoba.

Poziom A2 – obowiązkowy kurs 120 godzinny:
j. angielski:
• dla 5 osób – 600,00/osoba
• dla 2 osób – 650,00/osoba.

Poziom B1/B2
j. angielski:
• dla 5 osób – 700,00/osoba
• dla 2 osób – 750,00/osoba.

Poziom A1:
j. niemiecki:
• dla 5 osób – 550,00/osoba
• dla 2 osób – 650,00/osoba.

Poziom A2 – obowiązkowy kurs 120 godzinny:
j. niemiecki:
• dla 5 osób – 600,00/osoba
• dla 2 osób – 650,00/osoba.

Poziom B1
j. niemiecki:
• dla 5 osób – 700,00/osoba
• dla 2 osób – 750,00/osoba.

KURS JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Kurs 30-godzinny – j. polski jako obcy
• Grupa 9-12-osobowa – 600,00 zł/osoba (20 zł/ jedna jednostka lekcyjna- 45 min).
• Grupa 5-8-osobowa – 750,00 zł/osoba (25 zł/ jedna jednostka lekcyjna- 45 min).
• Grupa 2-4-osobowa – 1050,00zł/osoba (35 zł/ jedna jednostka lekcyjna – 45 min).
• Zajęcia indywidualne – 2100,00zł/osoba (70 zł/ jedna jednostka lekcyjna – 45 min).
Proponowany harmonogram zajęć to raz w tygodniu trzy jednostki lekcyjne.

Kurs 60-godzinny – j. polski jako obcy
• Grupa 9-12-osobowa – 1200,00 zł/osoba (20 zł/ jedna jednostka lekcyjna- 45 min).
• Grupa 5-8-osobowa – 1500,00 zł/osoba (25 zł/ jedna jednostka lekcyjna- 45 min).
• Grupa 2-4-osobowa – 2100,00zł/ zł/osoba (35 zł/ jedna jednostka lekcyjna – 45 min).
• Zajęcia indywidualne – 4200,00zł/osoba (70 zł/ jedna jednostka lekcyjna – 45 min).
Proponowany harmonogram zajęć to raz w tygodniu trzy jednostki lekcyjne.

Kurs 120-godzinny – j. polski dla obywateli Ukrainy i Białorusi
• Grupa 9-12-osobowa – 2400,00 zł/osoba (20 zł/ jedna jednostka lekcyjna 45 min).
• Grupa 5-8-osobowa – 3000,00 zł/osoba (25 zł/ jedna jednostka lekcyjna 45 min).
• Grupa 2-4-osobowa – 4200,00zł/ zł/osoba (35 zł/ jedna jednostka lekcyjna 45 min).
• Zajęcia indywidualne – 8400,00zł/osoba (70 zł/ jedna jednostka lekcyjna 45 min).
Proponowany harmonogram zajęć to raz w tygodniu trzy jednostki lekcyjne.

Dla osób chcących pozostać w Polsce w ramach kursów językowych proponujemy dodatkowe zajęcia:
• historia,
• wiedza o Polsce i jej miejscu w świecie współczesnym,
• wiedza o uwarunkowaniach prawnych funkcjonowania obcokrajowców w Polsce.
Koszt takich zajęć uzależniony jest od liczebności grupy szkoleniowej oraz ilości godzin zajęć dydaktycznych.
Minimalna liczba zajęć dydaktycznych to 30 godzin (jedna osobogodzina przy grupie 9-12 osobowej to 15 zł).

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub online przy użyciu platformy edukacyjnej ZOOM.

INFORMACJE

Informacji udziela oraz zapisy przyjmuje Dziekanat studiów podyplomowych:
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:00
• oraz w soboty i w niedziele w dniach zjazdów studiów podyplomowych w godzinach od 09:00 do 13:00
• przy ul. Walczaka 25, a także telefonicznie pod numerami tel.: 733 744 711; 784 595 662.