Kontakt – studia I stopnia

• STUDIA I STOPNIA

Dział Organizacji Studiów I stopnia czynny:

wtorek – piątek: 9:00 – 16:00
piątek (przed weekendem zjazdowym): 9:00 – 17:00
soboty (zjazdowe): 9:00 – 14:00
niedziele (zjazdowe): 9:00 – 12:00

tel. +48 95 733 66 60
e-mail: dziekanat@wsb.gorzow.pl
• Agnieszka Tyrakowska, kierownik dziekanatu: tel. 784 595 310, e-mail: a.tyrakowska@wsb.gorzow.pl
• Monika Fojcik, koordynator ds. planów zajęć: tel. 694 438 591, e-mail: m.fojcik@wsb.gorzow.pl

• KWESTURA
tel. +48 95 733 66 70
e-mail: kwestura@wsb.gorzow.pl
• Renata Czyżniejewska, kwestura (stypendia, czesne): tel. 733 144 255

• BIBLIOTEKA
tel. +48 95 733 66 72
e-mail: biblioteka@wsb.gorzow.pl

• REKTORAT, KANCELARIA
tel. +48 95 733 66 67
e-mail: wsb@wsb.gorzow.pl

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU
ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.
www.facebook.com/wsbgorzow
NIP: 599-22-89-502
REGON: 210444734