Kadry i płace

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Moja recepta na życie jest prosta: trochę pracy, trochę psychologii i do tego wiele optymizmu.”
Zino Davidoff

▌ Cel
Celem studiów jest podnoszenie standardów funkcjonowania profesjonalnego działu kadrowo- płacowego w strukturach dużych średnich i małych firm, a także świadczenia usług zewnętrznych o tym charakterze, w oparciu o nowoczesne trendy zarządzania i obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie.

▌ Co zyskuje Słuchacz:

 • wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń,
 • głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi sferami i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym,
 • wiedzę teoretyczną wdrażając rozwiązania praktyczne w pionie kadrowo-płacowym,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia w zespole kadrowo-płacowym.

▌ Studia są skierowane do:

 • aktywnych zawodowo specjalistów w obszarze kadr i płac,
 • osób poszukujących możliwości doskonalenia poziomu wiedzy, kompetencji,
 • osób przygotowujących się do pracy w tej dziedzinie,
 • osób zarządzających zasobami pracy,
 • działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy i chcą wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę,
 • osób chcących zmienić kwalifikacje i znaleźć satysfakcjonującą pracę,
 • osób, które planują rozwój swojej kariery zawodowej i własną działalność związaną z kadrami i płacami, a także dla pracowników biur rachunkowych, które prowadzą obsługę kadrowo-płacową.

UWAGA! Absolwenci znajdą zatrudnienie jako osoby zajmujące się sprawami kadrowymi i płacami w firmach, urzędach, prywatnych przedsiębiorstwach, biurach rachunkowych czy instytucjach oświaty.

▌ Program*

Moduł PRAWO

 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne
 • Umowy cywilno-prawne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Legalizacja zatrudniania cudzoziemców
 • Regulaminy pracy i wynagradzania
 • Współpraca z organizacjami pracowniczymi
 • RODO
 • Czas pracy w praktyce

Moduł FINANSE

 • Podatki i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Systemy wynagradzania
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Program Płatnik

Moduł ZARZĄDZANIE
• Organizacja pracy działu HR
• System ocen pracowników

Moduł KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Etyka i etykieta biznesu
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Komunikacja w organizacji
 • Zarządzanie konfliktem i mediacje pracownicze

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 1900 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►