Kadry i płace

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Moja recepta na życie jest prosta: trochę pracy, trochę psychologii i do tego wiele optymizmu.”
Zino Davidoff

▌ Cel
Celem studiów jest podnoszenie standardów funkcjonowania profesjonalnego działu kadrowo- płacowego w strukturach dużych średnich i małych firm, a także świadczenia usług zewnętrznych o tym charakterze, w oparciu o nowoczesne trendy zarządzania i obowiązujące ramy formalno-prawne w tej dziedzinie.

▌ Co zyskuje Słuchacz:

 • wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń,
 • głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi sferami i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym,
 • wiedzę teoretyczną wdrażając rozwiązania praktyczne w pionie kadrowo-płacowym,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia w zespole kadrowo-płacowym.

▌ Studia są skierowane do:

 • aktywnych zawodowo specjalistów w obszarze kadr i płac,
 • osób poszukujących możliwości doskonalenia poziomu wiedzy, kompetencji,
 • osób przygotowujących się do pracy w tej dziedzinie,
 • osób zarządzających zasobami pracy,
 • działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy i chcą wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę,
 • osób chcących zmienić kwalifikacje i znaleźć satysfakcjonującą pracę,
 • osób, które planują rozwój swojej kariery zawodowej i własną działalność związaną z kadrami i płacami, a także dla pracowników biur rachunkowych, które prowadzą obsługę kadrowo-płacową.

UWAGA! Absolwenci znajdą zatrudnienie jako osoby zajmujące się sprawami kadrowymi i płacami w firmach, urzędach, prywatnych przedsiębiorstwach, biurach rachunkowych czy instytucjach oświaty.

▌ Program*

Moduł PRAWO

 • Prawo pracy
 • Prawo cywilne
 • Umowy cywilno-prawne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Legalizacja zatrudniania cudzoziemców
 • Regulaminy pracy i wynagradzania
 • Współpraca z organizacjami pracowniczymi
 • RODO
 • Czas pracy w praktyce

Moduł FINANSE

 • Podatki i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Systemy wynagradzania
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Pracownicze Plany Kapitałowe
 • Program Płatnik

Moduł ZARZĄDZANIE
• Organizacja pracy działu kadr
• System ocen pracowników

Moduł KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Etyka i etykieta biznesu
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Komunikacja w organizacji
 • Zarządzanie konfliktem i mediacje pracownicze

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.

▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.

▌ Cena: 2100 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►

* Grupa zostanie uruchomiona w przypadku zebrania minimum 8 osób.