Innowacje szansą na rozwój twojej firmy – szkolenie

Cel szkolenia: zachęcenie uczestników do wdrażania projektów innowacyjnych i wyjaśnienie na czym polegają; wskazanie możliwości finansowania innowacji;

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I Zarządzanie innowacjami – co to są innowacje? (4 h)

  1. Innowacje w przedsiębiorstwie – rodzaje, uwarunkowania, źródła innowacji
  2. Jaka jest istota i rodzaje strategii innowacyjnych.

MODUŁ II Zarządzanie innowacjami – jak planować proces innowacyjny? (8h)

  1. Po co kreować innowacje.
  2. Jak wdrażać innowacje i przeprowadzić transfer technologii – ujęcie praktyczne.
  3. Jak w praktyce finansować działalności innowacyjną i rozwiązywać problemy z tym związane.
  4. Jak praktycznie przygotować projekt innowacyjny.

MODUŁ III Zarządzanie innowacjami – Jak oceniać efektywności procesu innowacyjnego? (4 h)

  1. Jak poradzić sobie z najczęściej spotykanymi problemami w realizacji innowacyjnych projektów.
  2. Jak w praktyce ocenić efektywność projektów innowacyjnych.

Metodologia: szkolenie on line – praca z trenerem na wskazanych materiałach, możliwość zadawania pytań
Materiały: każdy uczestnik otrzyma pełen zakres materiałów oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Czas trwania szkolenia: 16 godzin (4 spotkania po 4 godziny)
Liczebność grupy: min 8 – max 20
Wymagania techniczne: umiejętność obsługi platformy ZOOM, dostęp do internetu
Termin realizacji szkolenia: szkolenie otwarte – termin do ustalenia; może być po południami lub w weekendy
Miejsce szkolenia: on line
Koszt na 1 osobę (przy min. 8 osobach): 600 zł

Informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Biznesu
tel.: 95 733 66 68; 733 744 711; 784 595 662
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

ZAPRASZAMY!

TRENERZY

Dr hab. Katarzyna Szopik-Depczyńska
Specjalistka w zakresie zarządzania, w tym zarządzania innowacjami, autorka wielu prac naukowych i projektów wdrożeniowych z zakresu zarządzania innowacjami w różnego typu organizacjach. Prowadzi autorskie zajęcia z takich zagadnień jak: Innowacje w przedsiębiorstwie, Innowacyjne strategie rozwoju przedsiębiorstwa, Polityka innowacyjna państwa, Polityka innowacyjna w UE.

DepczynskaKatarzyna1

Radosław Depczyński
Absolwent MBA, praktyk gospodarczy, menadżer projektów, wiceprezes Zarządu MABO Sp. z o.o., analityk. Zajmuje się praktycznymi wdrożeniami projektów innowacyjnych.

DepczynskiRadoslaw1