Extended DISC

Szkolenia i kursy Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Extended DISC to zaawansowane narzędzie diagnostyczne, które służy do diagnozy naturalnych zachowań, predyspozycji i talentów.

Analiza behawioralna Extended DISC pozwala zrozumieć czym jest naturalny, preferowany styl zachowań oraz jak wpływa na efektywność pracy i relacje międzyludzkie w rzeczywistości zawodowej. Dzięki lepszemu zrozumieniu sposobu własnego działania osoba jest zdolna do podejmowania trafniejszych decyzji.

Analiza Extended DISC nie opisuje poziomu inteligencji, wiedzy, umiejętności zawodowych czy doświadczenia pracownika. Wyniki analizy należy traktować jako dodatkowe źródło informacji służących doskonaleniu skuteczności zawodowej i osobistej.

• ANALIZA INDYWIDUALNA Extended DISC

Analiza Indywidualna Extended DISC obejmuje:

 • badanie online Kwestionariuszem Extended DISC®,
 • raport pokazujący style naturalnych zachowań, predyspozycje i motywacje, talenty i obszary rozwojowe danej osoby,
 • indywidualną sesję rozwojową, podczas której konsultant omawia informacje zawarte w raporcie i wspiera kandydata w pracy z jego wynikami w kontekście ich potencjalnego wpływu na sytuację zawodową.

Analizę indywidualną Extended DISC można wykorzystywać m.in. w następujących obszarach działalności zawodowej:

 • rekrutacja,
 • budowanie ścieżek kariery i rozwój talentów,
 • programy rozwoju kompetencji,
 • budowanie i rozwój zespołów,
 • coaching oraz mentoring,
 • programy szkoleniowe.

INFORMACJE: Arleta Terpiłowska-Dworczak, tel. +48 784 594 845, e-mail: a.dworczak@wsb.gorzow.pl

• SZKOLENIE Rozwój potencjału pracowników z wykorzystaniem Extended DISC (szkolenie online)

CEL BIZNESOWY: zastosowanie analiz Extended DISC do wzmocnienia efektów pracy własnej i zespołu poprzez poznanie preferowanych stylów zachowań pracowników. Dzięki szkoleniu oraz indywidualnej analizie behawioralnej Extended DISC uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania:

 • jak można lepiej wykorzystać/ rozwijać własny potencjał,
 • jaki jest potencjał zespołu współpracowników,
 • jak – dzięki świadomości naturalnego stylu zachowań – realizować cele indywidualne, zespołowe oraz cele organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Style zachowań
 2. Czterostrefowy model stylów zachowań Extended DISC
 3. Naturalne predyspozycje i talenty
 4. Efektywne wyznaczanie celów w zgodzie z własnym stylem zachowań
 5. Możliwości wykorzystania Extended DISC w organizacji
 6. Indywidualna analiza behawioralna Extended DISC wraz z omówieniem raportu z analizy z każdym uczestnikiem*

* W przypadku uczestnictwa grupy pracowników możliwość wygenerowania raportu zespołowego w celu określenia czynników wpływających na współpracę w zespole oraz wskazanie możliwości rozwoju jego potencjału.

CZAS TRWANIA:

 • szkolenie: 3 godziny,
 • Analiza Indywidualna Extended DISC wraz z indywidualną sesją rozwojową: 1 godzina.

EFEKTY:
Wiedza: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą wyposażeni w wiedzę z zakresu stylów zachowań oraz ich wpływu na relacje interpersonalne oraz pracę w grupie. Zapoznają się z koncepcją czterostrefowego modelu Extended DISC. Dzięki przeprowadzonej Indywidualnej Analizie Extended DISC poznają swoje mocne i słabe strony oraz obszary do rozwoju. Natomiast pracodawcy uzyskają wiedzę na temat naturalnych stylów zachowań swoich pracowników.
Umiejętności: Uczestnicy szkolenia zyskują świadomość preferowanych przez nich stylów zachowań. Będą potrafili wykorzystać style do samorozwoju, efektywniejszej komunikacji w zespole oraz osiągania lepszych rezultatów zawodowych. Pracodawcy dzięki wiedzy o stylach zachowań pracowników będą mogli świadomie wspierać nie tylko rozwój poszczególnych osób, ale całych zespołów, a nawet organizacji.
Kompetencje: Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy będą bardziej odpowiedzialnie funkcjonować w środowisku zawodowym. Znajomość preferowanych stylów zachowań pozwoli zrozumieć siebie i innych ludzi, ale również bardziej skutecznie wykorzystać ich naturalny potencjał. Uczestnicy będą potrafili dopasować członków zespołu pod względem stylów zachowań – tak, by zwiększać efektywność współpracy i poziom realizacji wyznaczonych celów.

GRUPA DOCELOWA: kadra zarządzająca, liderzy, pracownicy działów Human Resources, HR Business Partnerzy, samodzielni specjaliści oraz pracownicy zainteresowani rozwojem własnego potencjału.

WARUNKI UCZESTNICTWA: szkolenie realizowane w formie zdalnej na platformie ZOOM – w kontakcie synchronicznym, w wyznaczonym terminie. Niezbędny dostęp do komputera oraz internetu.

UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMUJE: certyfikat ukończenia szkolenia wraz z raportem Analizy Indywidualnej Extended DISC.

INFORMACJE: Arleta Terpiłowska-Dworczak, tel. +48 784 594 845, e-mail: a.dworczak@wsb.gorzow.pl

TRENER/ AUTOR: Arleta Terpiłowska-Dworczak – certyfikowana konsultantka Extended DISC®, certyfikowana asesorka metody Assessment Centre / Development Centre, facylitatorka, trenerka kompetencji miękkich, mediatorka i konsultantka kryzysowa. Wieloletnia wykładowczyni z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z małymi i dużymi grupami ludzi. Posiada szerokie kompetencje biznesowe, w tym umiejętność realizacji celów przy ograniczonych zasobach (ale zachowaniu wysokich standardów jakości), kreatywnego podchodzenia do rozwiązywania sytuacji problemowych, umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, motywowania do rozwoju. Absolwentka studiów Executive MBA. Zawodowo związana z Wyższą Szkołą Biznesu w Gorzowie Wlkp.