Akredytacje

Poznaj uczelnię Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

2016 r. – POZYTYWNA akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA)

Kierunki studiów realizowane w Wyższej Szkole Biznesu już pięciokrotnie otrzymały pozytywne akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej (wcześniej Państwowej Komisji Akredytacyjnej) dotyczące jakości kształcenia – na kierunkach: Zarządzanie oraz Socjologia.

Kierunek Zarządzanie
Kierunek Zarządzanie, prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych, pierwszą pozytywną akredytację PKA otrzymał w 2004 r. W 2010 r., a następnie w 2016 r. Polska Komisja Akredytacyjna ponownie przyznała oceny pozytywne w sprawie jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie – za każdym razem na 6 lat. To najdłuższy okres, na jaki można uzyskać pozytywną akredytację, zgodnie z przepisami PKA.

Kierunek Socjologia
Kierunek Socjologia (prowadzony w latach 2002-2013) dwukrotnie otrzymał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej: w 2007 r. oraz 2009 r.

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej oznacza, że Wyższa Szkoła Biznesu spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na oferowanych kierunkach. Poziom prowadzonych przez WSB studiów odpowiada kryteriom jakościowym Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Zgodnie z zapisami prawnymi PKA, ocena pozytywna uprawnia wizytowane uczelnie do prowadzenia kształcenia na ocenianym kierunku, natomiast ocena negatywna może skutkować zawieszeniem lub cofnięciem uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest niezależną instytucją, która działa na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Głównym celem działania PKA jest dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, a także wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia i budowania kultury jakości.

Zgodnie z zapisami prawnymi PKA ocena pozytywna uprawnia wizytowane uczelnie do prowadzenia kształcenia na ocenianym kierunku, natomiast ocena negatywna może skutkować zawieszeniem lub cofnięciem uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku.