Akredytacje

Poznaj uczelnię Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

2016 r. – POZYTYWNA akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej!

Kierunki studiów realizowane w Wyższej Szkole Biznesu już pięciokrotnie otrzymały pozytywne akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej (wcześniej Państwowej Komisji Akredytacyjnej) dotyczące jakości kształcenia – na kierunkach: Zarządzanie oraz Socjologia.

Kierunek Zarządzanie
Kierunek Zarządzanie, prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych, pierwszą pozytywną akredytację PKA otrzymał w 2004 r. W 2010 r., a następnie w 2016 r. [więcej] Polska Komisja Akredytacyjna ponownie przyznała oceny pozytywne w sprawie jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie – za każdym razem na 6 lat. To najdłuższy okres, na jaki można uzyskać pozytywną akredytację, zgodnie z przepisami PKA.

Kierunek Socjologia
Kierunek Socjologia, prowadzony w latach 2002-2013, również dwukrotnie otrzymał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej: w 2007 r. oraz 2009 r., także na możliwie najdłuższy okres, czyli na 6 lat!

__________________

Pozytywna ocena PKA oznacza, że Wyższa Szkoła Biznesu spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na oferowanych kierunkach. Poziom prowadzonych przez WSB studiów odpowiada kryteriom jakościowym Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Zgodnie z zapisami prawnymi PKA, ocena pozytywna uprawnia wizytowane uczelnie do prowadzenia kształcenia na ocenianym kierunku, natomiast ocena negatywna może skutkować zawieszeniem lub cofnięciem uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku.
https://www.pka.edu.pl/