Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim co roku prowadzi rekrutację na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie.

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA 2020/2021 rozpocznie się w maju i będzie trwała do końca września 2020 r.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia (do pobrania w Dziale Organizacji Studiów lub poniżej);
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);
  • Dwa zdjęcia o wymiarach 35×45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy, podpisane na odwrocie;
  • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (80 zł), którą należy uiścić przed złożeniem dokumentów, nr konta znajduje się w zakładce Czesne, opłaty, zniżki;
  • Dowód osobisty do wglądu;
  • Trzy koperty ze znaczkami i adresem zwrotnym kandydata (koperty o formacie C6-małe).

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w Dziale Organizacji Studiów WSB.

Istnieje również możliwość składania dokumentów na studia I stopnia drogą elektroniczną: REKRUTACJA ONLINE.

Podanie na studia I stopnia 2019/2020

Regulamin płatności na studiach I stopnia 2019/2020

Rozkład roku akademickiego 2019/2020

Terminy zjazdów w roku akademickim 2019/2020