Transport – spedycja – logistyka

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Wyższa Szkoła Biznesu

ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 733 66 67
e-mail: wsb@wsb.gorzow.pl

Idea
Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze transport-spedycja-logistyka wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Zmieniające się otoczenie oraz warunki stawiane przez konkurencję wymuszają na współczesnych przedsiębiorstwach transportowych i logistycznych elastyczne i szybkie reagowanie zarówno na pojawiające się problemy, jak też na nowe wyzwania. Dzisiejsze uwarunkowania rynkowe powodują konieczność permanentnego uczenia się poprzez zdobywanie lub poszerzanie specjalistycznej wiedzy.

Cel
Celem studiów jest dostarczenie studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego i logistycznego oraz funkcjonowania rynku TSL w Polsce i Europie.

Korzyści
Program studiów dostarczy wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania firmy z sektora TSL,
 • funkcjonowania współczesnego rynku TSL w Polsce i Europie,
 • planowania i organizacji procesów TSL,
 • prawnych aspektów realizacji procesów TSL,
 • infrastruktury procesów TSL.

Zajęcia prowadzone są głównie w formie ćwiczeń i warsztatów.

Dla kogo
Studia skierowane są do osób zawodowo związanych z sektorem TSL. Kierowane są również do osób, które poszukują zmian i swoją karierę zawodową zamierzają oprzeć na prowadzeniu działalności transportowej. Są też propozycją dla absolwentów studiów wyższych, którzy poszukują ciekawych obszarów do rozszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności. Poza tym program studiów stanowi atrakcyjną ofertą dla osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest ze sferą transportowo-logistyczną.

Ramy programowe*

 • Dostęp do rynku TSL
 • Polityka transportowa Unii Europejskiej
 • Procedury i dokumenty w działalności TSL
 • Ekonomika i technika transportu
 • Zarządzanie firmą TSL
 • Transport w łańcuchu dostaw
 • Prawne aspekty działalności TSL
 • Ubezpieczenia i cło w transporcie i spedycji
 • Analiza rynku TSL
 • Obsługa towarów niebezpiecznych, łatwopsujących i ponadgabarytowych
 • Marketing usług TSL
 • Zarządzanie procesowe i mapowanie procesów transportowych i logistycznych
 • Zarządzanie infrastrukturą logistyczną
 • Finanse przedsiębiorstw TSL
 • Harmonogramowanie przewozów i czas pracy kierowców
 • Jakościowe i ekologiczne uwarunkowania działalności TSL
 • Systemy technologii informatyczno-komunikacyjnej (ICT) w działalności TSL.

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Liczba godzin
180, dwa semestry.

Tryb nauczania
Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena
1800 zł brutto za semestr.

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe WSB
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
 • zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm – 2 szt.,
 • ksero dowodu osobistego.
 • Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty.