Plan zajęć

STUDIA I STOPNIA

PLANY ZAJĘĆ dla studiów I-go stopnia

Przed zjazdem prosimy sprawdzić, czy nie nastąpiły zmiany w planie zajęć – oznaczone zostaną na żółto.
Numery sal mogą ulec zmianie. Proszę je sprawdzać na planie na portierni Uczelni oraz w gablocie

Kierunek: ZARZĄDZANIE – studia niestacjonarne

Plan zajęć dla I, II i III roku według zjazdów

Semestr letni 2019/2020

21-23.02.2020 28.02.-01.03.2020 13-15.03.2020 20-22.03.2020 03-05.04.2020 17-19.04.2020 24-26.04.2020 08-10.05.2020 22-24.05.2020 29-31.05.2020 05-07.06.2020 19-21.06.2020 26-28.06.2020

Z1 – I rok
Z2 – II rok
Z3 KP – III rok – Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami
Z3 LP – III rok – Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne