Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE 2021/2022 trwa od 4.05.2021 r. do 31.10.2021 r.

Zajęcia na studiach podyplomowych w roku akad. 2021/2022 rozpoczynają się w sobotę 30.10.2021 r.

UWAGA!

Ze względu na wciąż rosnące zagrożenie COVID-19 od dnia 9.11.2020 r. pracownicy administracyjni WSB obsługują interesantów w trybie hybrydowym – w formie dyżurów w siedzibie Uczelni oraz za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i elektronicznej.

Godziny obsługi interesantów w siedzibie Uczelni przy ul. Walczaka 25:
• Poniedziałek 9:00 – 14:00
• Wtorek 12:00 – 16:00
• Środa 12:00 – 16:00
• Czwartek 12:00 – 16:00
• Piątek 12:00 – 16:00
STUDIA PODYPLOMOWE: tel. 95 733 66 68, e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznej i mailowej również poza wyżej wymienionymi godzinami pracy:
• Radosław Trzaskowski, dyrektor: tel. +48 784 595 662, e-mail: r.trzaskowski@wsb.gorzow.pl oraz podyplomowe@wsb.gorzow.pl
• Małgorzata Hołonowicz, koordynator ds. studiów podyplomowych i szkoleń: tel. +48 733 744 711, e-mail: m.holonowicz@wsb.gorzow.pl

Podania na studia podyplomowe można także wysyłać mailem.

O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp. mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów: I stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub II stopnia (magisterskich).

 • TERMINY SKŁADANIA PODAŃ:
  REKRUTACJA na rok akad. 2021/2022: rekrutacja trwa od 4.05 do 31.10.2021 r. (zajęcia rozpoczynają się 30.10.2021 r.).

 • CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 semestry (Lektor PJM – 3 semestry); zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania pełnej grupy wymaganej do uruchomienia specjalności.
 • TRYB NAUCZANIA WEEKENDOWY: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. W zależności od sytuacji epidemicznej oraz zaleceń rządowych zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone stacjonarnie, zdalnie, bądź hybrydowo. Najbardziej prawdopodobną formą organizacji zajęć jest rozwiązanie hybrydowe. WSB wdraża system pozwalający na jednoczesną realizację zajęć w formie tradycyjnej na terenie Uczelni (z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych) oraz zdalnej (zajęcia online) – tak, by wszyscy słuchacze mogli dokonać wyboru najdogodniejszej dla nich formy uczestnictwa.
 • WYSOKOŚĆ OPŁAT >>>
 • TERMINARZ ZJAZDÓW >>>

Wymagane dokumenty:

 • podanie z kwestionariuszem na studia podyplomowe,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów (I stopnia – licencjackich, inżynierskich lub II stopnia – magisterskich),
 • 1 fotografia o wymiarze 35×45 mm w stroju wizytowym, bez nakrycia głowy, podpisana na odwrocie,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (100 zł),
 • dowód osobisty – do wglądu w siedzibie WSB,
 • jeżeli kandydat ubiega się o zniżkę w opłatach – dokument potwierdzający prawo do zniżki (dyplom, świadectwo itp.) – do wglądu w siedzibie WSB.

Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany) lub tradycyjnej.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (bez egzaminów wstępnych).

Szczegółowe informacje:
tel. stacjonarne: 95 733 66 68, 733 66 67
tel. komórkowe: +48 733 744 711, 784 595 662
e-mail: podyplomowe@wsb.gorzow.pl

PODANIE z kwestionariuszem na studia podyplomowe 2021/2022