Zarządzanie produkcją – menedżer produkcji

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

„Wytwarzany produkt na każdym etapie produkcji nabiera dodatkowej wartości, zwanej wartością dodaną. W kolejnych fazach wytwarzania staje się zatem więcej wart niż tylko materiał, z którego powstaje”.
Michael Ward

▌ Cel
W dzisiejszych czasach efektywne i skuteczne zarządzanie produkcją stało się zadaniem zarówno bardzo odpowiedzialnym, jak wszechstronnym. Wymaga od menedżerów szerokiej wiedzy oraz profesjonalnych kompetencji, nie tylko z dziedziny produkcji, ale również z logistyki, jakości, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi. Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych w codziennej pracy menedżera produkcji. W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe zasady i narzędzia zarządzania produkcją oraz nowoczesne rozwiązania w tej dziedzinie.

▌ Co zyskuje Słuchacz
W trakcie studiów Słuchacz zostaje wyposaży w wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • zarządzania procesami i systemem produkcji,
 • wsparcia logistycznego procesów produkcji,
 • zarządzania infrastrukturą produkcyjną,
 • Lean Manufacturing,
 • jakościowych i ekologicznych uwarunkowań systemów produkcyjnych,
 • metod i narzędzi optymalizacji procesów logistycznych.

Atutem studiów jest wykorzystywanie dynamicznych i aktywnych metod prezentacji wiedzy, z zastosowanie ćwiczeń i warsztatów interaktywnych.

▌ Studia są skierowane do:

 • kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie, niezależnie od branży,
 • osób zawodowo związanych z sektorem produkcyjnym,
 • osób, które poszukują zmian i swoją karierę zawodową zamierzają oprzeć na zarządzaniu produkcją we wszystkich branżach,
 • absolwentów studiów wyższych, którzy poszukują ciekawych obszarów do rozszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności,
 • osób chcących zdobyć nowy ciekawy i atrakcyjny zawód.

▌ Program*

Moduł OGÓLNOLOGISTYCZNY

 • Prawne uwarunkowania procesów logistycznych
 • Organizacja i funkcjonowanie logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • Łańcuch dostaw oraz jego struktura i zadania w rożnych procesach logistycznych
 • Mapowanie i analiza procesów logistycznych
 • Systemy technologii informatyczno-komunikacyjnej (ICT) w działalności w zarządzaniu logistycznym
 • Jakościowe i ekologiczne uwarunkowania działalności logistycznej – zarządzanie jakością
 • Controlling logistyczny
 • Zarządzanie infrastrukturą logistyczną i transportową

Moduł SPECJALISTYCZNY

 • System i procesy produkcyjne
 • Metody i narzędzia analizy rynku
 • Ekologiczne uwarunkowania produkcji
 • Mapowanie i analiza procesów produkcji

Moduł ZARZĄDZANIE

 • Planowanie produkcji
 • Lean Manufacturing
 • Zarządzanie zakupami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie infrastrukturą produkcyjną
 • Zarządzanie ograniczeniami i ryzykiem w produkcji
 • Motywowanie, kontrola i ocena pracowników
 • Organizacja i normowanie czasu pracy
 • Budowanie i zarządzanie zespołami
 • Gra symulacyjna

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 1800 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►