Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

Idea
Służby mundurowe funkcjonują w rzeczywistości, która – podobnie jak w przypadku podmiotów gospodarczych – ulega ciągłym zmianom ekonomicznym, społecznym oraz prawnym. Wymaga to elastycznego podejścia do procesów zarządzania logistycznego.
Umiejętność skutecznego zarządzania procesami logistycznymi jest niezwykle ważna w odniesieniu do współpracy na rynku cywilnym oraz w wewnętrznych procesach decyzyjnych służb mundurowych.
Kompetencje z zakresu logistyki są uznawane za podstawowe wśród kompetencji menedżerskich i dowódczych.

Cel
Celem studiów podyplomowych „Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych” jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru i wykorzystywania narzędzi oraz metod usprawniających procesy logistyczne – na przykładzie wojska i wybranych służb mundurowych.
Słuchacze zapoznają się z metodami organizowania zaopatrzenia, magazynowania i dystrybucji wewnątrz jednostek planowania oraz efektywnego zarządzania zapasami. Poznają zasady sterowania przepływami informacji, zasobami ludzkimi i materialnymi. Będą potrafili posługiwać się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego.

Dla kogo
Studia skierowane są do żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych realizujących działania zabezpieczenia logistycznego, odpowiedzialnych za procesy logistyczne od pododdziałów poprzez służby i piony logistyczne, niezależnie od rodzaju służb mundurowych.

Słuchaczami studiów mogą być również wszyscy zainteresowani poszerzeniem/ zaktualizowaniem posiadanej wiedzy i umiejętności oraz osoby poszukujące zmian, które swoją karierę zawodową zamierzają oprzeć na logistyce i planują podjąć pracę w pionach i komórkach logistycznych następujących służb: Wojsko, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Służba Celna, Służba Więzienna, wydziały obrony cywilnej, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w administracji rządowej i samorządowej.

Studia podyplomowe „Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych” są też propozycją dla absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia), którzy w przyszłości chcą kontynuować naukę w szkołach oficerskich lub podoficerskich. Oferta skierowana jest również do szeregowych zawodowych pełniących służbę w pododdziałach logistycznych, chcących rozszerzyć swoją wiedzę i przygotować się do podjęcia nauki w szkołach podoficerskich.

Ramy programowe*

 • Podstawy zarządzania logistycznego
 • Zarządzanie transportem
 • Wojskowe zabezpieczenie techniczne
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie magazynem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Outsourcing usług logistycznych
 • Planowanie i projektowanie sieci logistycznych
 • Opakowania w systemach logistycznych
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Systemy i techniki informacyjne w logistyce
 • Laboratorium informatyczne; gospodarka elektroniczna
 • Prawne uwarunkowania procesów logistycznych
 • Zarządzanie jakością w logistyce
 • Kierowanie zabezpieczeniem logistycznym w jednostce wojskowej
 • Zasady bhp, ppoż., ochrony środowiska w gospodarce magazynowej
 • Współpraca z AMW w zakresie zagospodarowania mienia wojskowego które utraciło własności
 • Zasady realizacji zamówień publicznych w sferze budżetowej w służbach mundurowych na przykładzie logistyki wojskowej.
 • Inwentaryzacja składników mienia
 • Seminarium dyplomowe, praca dyplomowa

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

Moduły dodatkowe do wyboru dla osób zainteresowanych (za dodatkową opłatą):

 • Język angielski i niemiecki- wprowadzenie do terminologii specjalistycznej
 • Dydaktyka (dla nauczycieli)

Liczba godzin
186, dwa semestry.

Tryb nauczania
Weekendowy: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena
1800 zł brutto za semestr (bez modułów do wyboru)

Wymagane dokumenty:

 • podanie na studia podyplomowe WSB
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych ( licencjackich, magisterskich lub równoważnych)
 • zdjęcie o wym. 3,5cm x 4,5cm – 2 szt.,
 • ksero dowodu osobistego.
 • Dokumenty mogą zostać przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty.