Zarządzanie procesami logistycznymi – menedżer logistyki

Studia podyplomowe Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.

“Akceptuj zmiany lub pozostań w tyle w stanie szoku”.
Alvin Toffler

▌ Cel
Procesy logistyczne odgrywają w przedsiębiorstwie kluczową rolę. Mają decydujący wpływ na efektywność funkcjonowania, a przez to i na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Dlatego umiejętność skutecznego zarządzania procesami logistycznymi staje się dzisiaj niezwykle ważna, a kompetencje z zakresu logistyki są uznawane za podstawowe wśród kompetencji menedżerskich. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru i wykorzystywania narzędzi oraz metod usprawniających procesy logistyczne w przedsiębiorstwie.

▌ Co zyskuje Słuchacz
Student w trakcie studiów otrzymuje wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowania i funkcjonowania systemów logistycznych,
 • zarządzania procesami logistycznymi,
 • wykorzystywania metod ilościowych w logistyce,
 • wykorzystania narzędzi controllingu logistycznego w zarządzaniu procesami logistycznymi,
 • narzędzi i metod optymalizacji procesów logistycznych.

▌ Studia są skierowane do:

 • kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, niezależnie od branży,
 • osób zawodowo związanych z sektorem logistycznym,
 • osób, które poszukują zmian i swoją karierę zawodową zamierzają oprzeć na logistyce,
 • absolwentów studiów wyższych, którzy poszukują ciekawych obszarów do rozszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności,
 • osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest ze sferą zabezpieczenia logistycznego ich instytucji,
 • osób chcących zdobyć nowy ciekawy i atrakcyjny zawód.

▌ Program*

Moduł OGÓLNOLOGISTYCZNY

 • Prawne uwarunkowania procesów logistycznych
 • Organizacja i funkcjonowanie logistyki w przedsiębiorstwach
 • Łańcuch dostaw oraz jego struktura i zadania w różnych procesach logistycznych
 • Mapowanie i analiza procesów logistycznych
 • Systemy technologii informatyczno-komunikacyjnej (ICT) w działalności TSL
 • Jakościowe i ekologiczne uwarunkowania działalności logistycznej
 • Controlling logistyczny
 • Zarządzanie infrastrukturą logistyczną i transportową

Moduł SPECJALISTYCZNY

 • Inwentaryzacja składników mienia
 • Outsourcing usług logistycznych
 • Opakowania w systemach logistycznych
 • Planowanie i projektowanie sieci logistycznych
 • Systemy i techniki informacyjne w logistycznych

Moduł ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie kosztami logistycznymi
 • Zarządzanie zakupami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie transportem
 • Gospodarka magazynowa, opakowania i automatyczna identyfikacja (kody kreskowe i RFID)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Podejmowanie decyzji logistycznych – gra symulacyjna
 • Planowanie i organizacja dystrybucji
 • Benchmarking logistyczny – uczymy się od najlepszych
 • Zasady bhp, ppoż., ochrony środowiska w gospodarce magazynowej

* Program studiów może ulec aktualizacji zgodnie z potrzebami rynku i/lub grupy odbiorców.

▌ Kadra
Kadrę dydaktyczną stanowią zarówno praktycy jak i wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków akademickich.

▌ Czas trwania: dwa semestry.
▌ Tryb nauczania: weekendowy – zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Do 30% zajęć na studiach podyplomowych może być prowadzonych w trybie zdalnym (online).
▌ Cena: 1800 zł brutto za semestr.

Zainteresowała Cię specjalność? Zrób kolejny krok i rozpocznij studia w WSB! ►►►